1. november sviatok Všetkých svätých ?

Kresťanský kalendár dlho nemal na sviatok Dušičiek vyhradený presný deň. Až v 8. storočí ho nariadil pápež Gregor IV ako náhradu mnohých pohanských sviatkov úcty k mŕtvym na 1. november pod názvom Sviatok všetkých svätých.

Foto: M. Martinček 1965

Neskôr sa na 2. november stanovila aj Pamiatka zosnulých, ľudovo Dušičky, a väčšina starých zvykov sa čiastočne presunula do týchto termínov. Ľudia prinášali k hrobom obľúbené jedlá mŕtveho alebo symbolický chlieb, maslo, pálenku, či víno.

Vo viere ľudu ostala predstava, že ak zosnulému neprinesú ku hrobu jedlo, bude celý rok plakať od hladu. Postupne sa však presadil zvyk, kde ľudia na hroby prišli zapáliť sviečky a položiť kvety.