CD

1. V tej Detve má môj milý pekný domček – 2:34
2. Po drábsky – 4:38
3. Nebudem sa ja ženiť – Načo mi je, načo –
Pekný vták, veselý – Opýtaj sa Baláža – 2:56
4. Prečože ma môj bača klial – A tam dolu pod jedličkou – 6:13
5. Vtedy môjho synka vzali – Čože som, bože môj, taká prenešťastná –
Povej, vetrík, povej – Rozšír sa, stromečku – 2:43
6. Nôty skríža – 4:07
7. Rozkazovačky z Detvy – 5:52
Ani mi tí hudci – Dneska som na doline – Na zelenej pažiti – Ej, nôcky
moje, nôcky – V zelenom hájičku – Pásla Anička – Javoria, vraj, javoria –
Poľana, Poľana – Čakajte ma, mamko moja – Ja som sám, jediný –
Hej, či sa mi to zdalo – Ešte ja raz do vás pôjdem – Keby tieto hory
8. Keď som išla z kostola – 2:15
9. Strigônske melódie – 2:54
10. Ľalia, ľalia, ruža prekvitala – Načo ste ma, mama moja- 3:30
11. Rozkazovačky – 3:40
Keď som išou z Piešťa – Dneska ja spievam – V zelenej úboči – Kto je
pod obločkom – Zahraj mi, muzika, pekne – Čo sa Mališovci takoví boháči
12. Žartovné piesne z Detvy – 2:40
S obyčajou bol zrodenou – čo sa stalo v jednom dome
13. Zahrajte mi, zahrajte – Pri brode na vode – 4:53
14. Po doline tichý vetrík veje – či zhora, či zdola – 5:48
15. Rabovali Turci – 3:25

Spievajú:
Jozef Výbošťok (3,7,11); Milan Križo (4,7); Eva Faklová (5); Viera Berkyová (8,12); Anna Klimová (10);
Jozef Smutný (11); Anna Šatanová (12); Ján Močko (13); Elena Baculíková (14); Ján Poničan-Kubík (7);
Ján Dúbrava (7); Igor Kovačovič (7); Ján Mráz (7)
Ženská spevácka skupina pod vedením Veroniky Golianovej (1)
Dievčenská spevácka skupina (12)

Ľudovú hudbu ĎATELINKA vedie Ondrej Molota

 

Datelinka Zlaty vyber 2

1. Kerá chcete, poďte se mnou tancovať – Oj, čože som porobiu – 2:37
Tie dúbravské dioučence
2 . Čo sa stalo v tej Detve – Počula som, milý – 4:14
3. Bude jarmok v Ružomberku – Zaspau Janík na výhone – 4:12
4. V našom dvore ruža kvitne – 2:33
5. Tak mi zaspievali – 2:37
6. Ja bývam na jame – 6:09
7. Keď som šou od milej – 2:11
8. Veď je na Hriňovej – 1:25
9. Vyrúbali vysokú jedličku – Prečo sa tí Očovania chudobní – 4:06
10. Laznícke nôty – 4:07
11. Rozkazovačky – 4:02
Keď som išiou cez Dúbravy – Oči sivie – Poľutuj ma, milý – Jedna mamka
mala dcéru – Mám ja frajerôčku – Letela biela husička
12. To moje srdiečko – 4:39
13. Zdupotali štyri kone – 2:04
14. Čo ja smutná robiť mám – Nak vám pánboh, mamko má – 2:38
15. Chlapci sme chudobní – Pospiže si, pospi – 2:36
16. Susedov Janíček – 1:48
17. Horou, chlapci, horou – Mám ja lúčku pripotôčku – Dau som jej ja na čižmičky – 2:25
18. Na tej Detve studňa murovaná – 2:08

Bonus: (**)
19. Javor, javor, suchá lieska – Videl som si frajerôčku v kostole – 3:40
20. Svetozár Stračina: Musica pro uno violino (Hudba pre jedny husle)- 6:38

(**) Poznámky k bonusom
19. Realizácia nahrávky: 1982; Spieva Jaroslav Hazlinger (12 ročný)
20. Realizácia nahrávky: 1975; Ondrej Molota (multiplayback)
VI. ročník medzinárodnej rozhlasovej súťaže magnetofónových nahrávok hudobného
folklóru PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA
II. cena Ondrejovi Molotovi za interpretáciu v kategórii B

Spievajú:
Jozef Smutný (1,11); Ján Močko (3,15,17); Elena Baculíková (4,12,16);
Jozef Faško (5,13); Anna Šatanová (6,11); Jozef Martinský (7); Anna Molotová (8)
Milan Križo (9); Ján Marcinek (11); Jaroslav Hazlinger (19)

Dievčenská spevácka skupina (2,14); Spevácka skupina z Dúbrav (18)

Ľudovú hudbu Ďatelinka vedie Ondrej Molota

1. V tej Detve má môj milý pekný domček – 2:34
2. Prečože ma môj bača klial – A tam dolu pod jedličkou – 6:13
3. Nepovedz ty, diouča, materi – 2:20
4. Po drábsky – 4:38
5. Nebudem sa ja ženiť – Načo mi je, načo mladá žena – Pekný vták, veselý – 2:56
Opýtaj sa Baláža
6. Keď som išla okolo hájka zelenýho – 2:05
7. Strigônske melódie – 2:54
8. Už je Mitra, aj po Mitre – Zahrajte mi, hudci – 2:50
9. Vtedy môjho synka vzali – čože som, bože môj, taká prenešťastná – – 2:43
Povej, vetrík, povej – Rozšír sa, stromečku
10. A v tom našom dvore rastie planka – 2:04
11. Pozdola tej Detvy mútna voda tečie – 1:41
12. Nôty skríža – 4:08
13. Ľalia, ľalia, ruža prekvitala – Načo ste ma, mama moja – 3:31
14. Rozkazovačky z Detvy – 5:52
Ani mi tí hudci – Dneska som na doline – Na zelenej pažiti –
Ej, nôcky, moje nôcky – V zelenom hájičku – Pásla Anička –
Javoria, vraj, javoria – Poľana, Poľana – Čakajte ma, mamko moja –
Ja som sám, jediný – Hej, či sa mi to zdalo – Ešte ja raz do vás pôjdem –
Keby tie hory

Účinkujúci:
Spievajú: Milan Križo (1928) – 2; Eva Faklová (1954) – 3,9; Jozef Výbošťok (1942) – 5;
Daniela Komárová (1950) – 6,11; Ján Dúbrava (1936) – 8; Anna Klimová (1956) – 13
a ženská spevácka skupina pod vedení Veroniky Golianovej (1914) – 1,10
Rozkazujú: (14)
Milan Križo (1928); Ján Poničan – Kubík (1922); Ján Dúbrava (1936); Igor Kovačovič (1938); Ján Mráz (1935);
Jozef Výbošťok (1942).

Ľudovú hudbu ďatelinka vedie Ondrej Molota

 

 

 

 

Datelinka 2

1. Rabovali Turci – 3:26
2. Keď som išla z kostola – 2:15
3. Nikto nevie tak ak ja – Keď som ja bol v Hatvane – Darmo mi je, darmo – 3:15
4. Z jednej strany hája – Koho rada vidím – 3:16
5. Rozkazovačky – 3:41
Keď som išiou z Piešťa – Dneska ja spievam – V zelenej úboči – Kto je
pod oblokom – Zahraj mi, muzika, pekne – Čo sa Mališovci takoví boháči
6. Pýtali ma ta dati – Mení sa mi, mení – Vychodí slniečko – 5:38
7. Žartovné piesne – 2:41
S obyčajou bol zrodenou – )Čo sa stalo v jednom dome 8. Zahrajte mi, zahrajte – Pri brode na vode – 4:54
9. Ta dala mamka, ta dala dcéru – Za tým naším stolom – 3:36
10. Povedzte mi, chlapci, kde pôjdete – 2:40
11. Šiel Jano po vodu – 2:53
12. Na doline na tej strane – 2:13
13. Keď som išiou cez dedinu – Ej, hory, hory – Bola bys, bola bys – Tadeto, tadeto- 3:02
14. Svadobné piesne z Detvy – 3:44
Ej, rozmarín zelený – Už sa jedna ohrančaná diouka vydáva –
Už je po mojej slobode

Účinkujúci:
Spievajú: Viera Berkyová (1960) – 2,7,12; Jozef Výbošťok (1942) – 3,5,13; Elena ďuríková (1967) – 4a;
Jozef Smutný (1961) – 5; Anna Šatanová (1955) – 6,7; Ján Močko (1942) – 8; Magdaléna Molotová (1929) – 9;
Jozef Babic (1928) – 10; ženská spevácka skupina pod vedením Veroniky Golianovej (1914) – 4b;
dievčenská spevácka skupina – 7,14
Sólo na píšťalke hrá Tibor Kobliček (1936) – 11

Ľudovú hudbu ďatelinka vedie Ondrej Molota (1949)

Datelinka 3

1. Na tej Detve studňa murovaná – 2:08
2. Zdola nášho domu – 3:25
vykvitla ružička
3. Kerá chcete, poďte se mnou tancovať – 2:37
Oj, čože som porobiu
Tie dúbravské dioučence
4. Po doline tichý vetrík veje – 5:49
či zhora, či zdola
5. Ja bývam na jame – 6:09
6. Rozkazovačky – 4:02
Keď som išiou cez Dúbravy – Oči sivie – Poľutuj ma,
milý – Jedna mamka mala dcérku – Mám ja frajerôčku –
Letela biela husička
7. Keď pôjdeš poľa nás – 4:22
Od konca do konca
8. Keď som išiou cez ten hájik – 5:22
čia je to rolička nezoraná
9. Prekáračky – 4:04
Pri kostole studnička – Dolina, dolina – Ej, nikde
ma nebolí – Ešte ja raz do vás pôjdem –
Vyriastol mi pod oblôčkom
10. To moje srdiečko – 4:39
11. Laznícke nôty – 4:07
12. Hore Detvou idem – 1:24

Účinkujúci: S p i e v a j ú:
Anna Šatanová (2,5,6,7,9); Jozef Smutný (3,6,9); Elena Baculíková (4,10); Ján Močko (8);
Ján Marcinek (6) a spevácka skupina z Dúbrav (1,7)
Ľudovú hudbu ďatelinka vedie Ondrej Molota

1. Susedov Janíček – 1:48
2. Bude jarmok v Ružomberku – Zaspau Janík na výhone – 4:12
3. Dobrý večer, susedova Anička – 1:48
4. A tá naša gazdiná – 1:43
5. Ach, mamička – Keď som išla na brod – 3:12
6. Svieti mesiac, svieti – Siau som žitko – 4:45
7. Zle ste mi, mamička, rybočky varila – 1:42
8. Chlapci sme chudobní – Pospiže si, pospi – 2:36
9. Čo ja smutná robiť mám – Nak vám pánboh, mamko má – 2:38
10. Vyrúbali vysokú jedličku – Prečo sa tí Očovania chudobní – 4:06
11. Hej, v tej slatinskej murovanej krčmičky – Vydať, bože, vydať – 2:51
12. Šiel Janík poľovať – 2:07
13. Veď je na Hriňovej – 1:25
14. Chodila Zuzana – 2:32
15. Čo sa stalo v tej Detve – Počula som, milý – 4:14
16. Ej, škoda mojej slobody – 1:50
17. Spoza vrch Poľany – 5:13

Účinkujúci:
Spievajú: Elena Baculíková (1,5,11); Jozef Faško (3,12); Milan Križo (4,10,14); Jozef Martinský (6);
Ján Močko (2,8); Anna Molotová (7,13); Magdaléna Molotová (16)
Dievčenská sp.skupina: – 9,15
Elena Baculíková (1967); Katarína ďorďovičová (1972); Andrea Gregorová (1972);
Mária Molotová (1975); Drahoslava Polgárová (1974); Anna Procházková (1967)

Ľudovú hudbu Ďatelinka vedie Ondrej Molota
Ondrej Molota (1949) – 1.husle
Pavel Vilhan (1959) – 2.husle
Maroš Deme (1972) – 3.husle
Peter Koza (1973) – kontry
Július Deme (1971) – cimbal
Alexander Ugler (1944) – basa

1. Horou, chlapci, horou – Mám ja lúčku pri potôčku – Dau som jej ja na čižmičky – 2:25
2. Slatinský potôčik dolinami hučí – 2:30
3. Tak mi zaspievali – 2:37
4. Od Hrochoti do mlyna – 3:31
5. či vieš, milý, čo si mi sľuboval – 2:21
6. A v tom májku, v tichom hájku – Rúbau som čačinu – 2:35
7. Široká dunajská voda – 2:12
8. Srdce, srdce – Aj ty, milý – 6:27
9. V našom dvore ruža kvitne – 2:33
10. Hej, horou, horou – Pod oblôčkom švárnô diouča – 4:50
11. Mau som jednu frajerôčku – 2:09
12. Zdupotali štyri kone – 2:04
13. A ja na Hriňovej kamarátku mám – 1:37
14. Smutne slávik spieva – čieže sa to pávy – 4:27
15. Keď som šou od milej – 2:11
16. Smutná je to hora – Z jednej strany majera – 4:33

Účinkujúci:
Spievajú: Ján Močko (1942) – 1,11,14; Elena Baculíková (1967) – 2,5,9; Jozef Faško (1960) 3,12;
Milan Križo (1928) – 4,10; Jozef Martinský (1948) – 6,15; Anna Molotová (1927) – 13;
Dievčenská spevácka skupina (8,16):
Elena Baculíková (1967); Katarína ďorďovičová (1972); Andrea Gregorová (1972); Mária Molotová (1975);
Drahoslava Polgárová (1974); Anna Procházková (1967)

Ľudovú hudbu ďatelinka vedie Ondrej Molota
Ondrej Molota (1949) – 1.husle, Pavel Vilhan (1959) – 2.husle,
Maroš Deme (1972) – 3.husle, Peter Koza (1973) – kontry,
Július Deme (1971) – cimbal, Alexander Ugler (1944) – basa

 

 

1. Keď som v tých Ponikách – 2:32
2. Na záhumní rastie topoľ – 1:36
3. Zvony zvonia – 3:53
4. Stroja sa mi, stroja – Moja košieľôčka – 3:38
5. Tá suchánska brána – Kvitniže mi, kvitni – 4:00
6. V tej panskej záhrade – 4:30
7. čo sa v svete deje – 1:49
8. Širokô je to budinskô pole – Vôľu nemám – 2:41
9. A tam dolu pri Dunajku – Prešporská kasáreň vedľa Dunaja – 4:45
10. Keď som išiou na vojnu – Keď som išiou z Kriváňa – 4:06
11. V tej bystrickej kasárni – Beťár som ja Jano – 4:33
12. či tá lipka v šírom poli – 3:18
13. A od Tuhára – Zasadiu som čerešničku – 3:30
14. Zamiloval som si švárnu Aničku – 3:00
15. Na tom vŕšku balzamovom – Včera bola nedeľa – 3:05
16. Keď som išiou cez horu – 3:31
17. Rozkazovačky – 3:40
Skade k vám – Joj, z v?šku do doliny – čože si, Palíček –
Molotove husle – Nebudem tu, nebudem – Ej, hora, hora

Účinkujúci:
Spievajú: Ján Močko – 1,11,16,17; Elena Baculíková – 2,12; Milan Matuška – 3,10,17; Jozef Smutný – 4,17;
Katarína ďorďovičová – 5; Jozef Martinský – 6,13,17; Zuzana čížiková-Gajanová – 7; Milan Gábor – 8 14,17

Dievčenská spevácka skupina – 9,15
Elena Baculíková (1967)
Katarína ďorďovičová (1972)
Katarína Molotová (1982)
Mária Molotová (1975)
Anna Procházková (1967)

Ľudovú hudbu ďatelinka vedie Ondrej Molota
Ondrej Molota (1949) – 1.husle
Pavel Vilhan (1959) – 2.husle
Maroš Deme (1972) – 3.husle
Milan Hronček (1973) – kontry
Július Deme (1971) – cimbal
Alexander Ugler (1944) – basa

 

1. Vyriastou mi pod oblôčkom – Ešte raz sa obzrieť mám – 3:20
2. Komuže je lepšie – 1:38
3. Išlo diouča k spovedaniu – Zasadil som čerešničku – 2:55
4. Cez Slatinu mútna voda pretekáva – 2:33
5. čo bolo, to bolo – 2:13
6. Chodím smutný po tom poli – 1:36
7. Bodaj ťa, šuhajko – Stála som ja na ľade – 2:27
8. A vy hory, čierne hory – 5:06
9. Veď je trnosliuka strom zelený – Malina, malina – 1:36
10. Za vodou, za vodou – 1:36
11. Videu som si milú – 2:36
12. Rada jedla, rada pila – 1:15
13. Nad Slatinou jasná hviezda – 2:02
14. Keď som ja bou malý chlapec – 1:29
15. Vyriastol rozmarín – 1:55
16. Pozdola Hriňovej – 2:13
17. Zasadil som čerešničku – 2:20
18. Rozmarín, rozmarín – 2:04
19. Nad Slatinou, tam je nebo jasné – 3:46
20. Načo ja mám mládencov milovať – 2:26
21. To dúbravskô malô pole – Keď som išiel z fraja – 2:28
22. Voda sa vyliala – 1:47
23. V tej Detve na rínku – 1:50
24. Rozkazovačky – 4:06

Účinkujúci:
Spievajú: Ján Močko (1,14,24); Jozef Svintek (2,19,24); Milan Matuška (3,23,24); Elena Baculíková (4,13);
Milan Gábor (5,15,24); Milan Košičiar (6); Katarína ďorďovičová (7,20); Milan Križo (8,17,24);
Miroslav Kapec (10); Jozef Martinský (11,18); Jozef Smutný (12,21,24); Martina Matušková (22)

Ženská sp.skupina (2,9,16)
Mária Molotová, Katarína Molotová, Drahoslava Dobošová, Katarína ďorďovičová,
Anna Procházková, Elena Baculíková
Ľudovú hudbu ĎATELINKA vedie Ondrej Molota
Ondrej Molota, Pavel Vilhan, Pavel Chlebničan, Maroš Deme – husle;
Milan Hronček – kontry;
Július Deme – cimbal;
Alexander Ugler – basa

 

 

 

Datelinka 8 Drobno kvieta

1. Ďatelinka, drobnô kvieťa – Vígľašskí mládenci, čo robíte – 4:46
2. Na Vígľaškom zámku – 1:38
3. A v tej hore, bukovine – 2:11
4. Od Javoria mračná idú – 2:21
5. Chlapec som chudobný – 2:21
6. Mať moja, mať moja – 2:42
7. Ej, husári – 2:22
8. Idú chlapci, idú – Povecte mi, chlapci – Diovča spoza hory – Jeden, dva, tri… – – 5:13
Keď ja pôjdem ta dole – So mňa bude prekrásny vojáčik
9. Joj, zaspievaj mi, vtáča – 5:10
10. Jaj, Anička, Anička… – 1:34
11. Ej, žlna, žlna – 2:17
12. Keď som išla na trávičku – 1:32
13. Už nemám len dve hodiny do vojny – Tá vojnička, tá vojna – 4:02
14. Stojí hruška v poli – 2:16
15. Išiou Janík, išiou orať – 1:47
16. A tam dolu na jarečku – 1:15
17. Hore cez tie lazy – Oženiu som sa – Na tej bystrej vode – 3:11

Účinkujú:
Milan Matuška – spev (1,3,5,7,11,13,15,17); Elene Baculíková – spev (2,7);
Jozef Šulaj – fujara, spev (9)
Ženská spevácka skupina (2,4,6,10,12,14,16)
Elena Baculíková, Mária Molotová, Katarína Molotová, Drahomíra Dobošová, Anna Procházková
Mužská spevácka skupina (8)
Jozef Šulek, Štefan Babic, Viliam Slovák, Marián Fajčík,
Dušan Golian, Milan Matuška

 

 

1. Ej, vtáčku jarabí – 1:44
2. Beťár som bol, keď som sa ja narodil – 1:31
3. Keď som išiou do Bystrici – 5:30
4. Nad tou Detvou – 1:52
5. Kerá dievka, kerá nemá frajera – 1:29
6. Cez Strehovú – 1:45
7. Aj to bola prenešťastná hodina – 2:13
8. Vyrúbali z vysoka jedličku – 4:09
9. Keď som žitko žala – 1:31
10. Starodávne z Detvy – 2:52
11. Vzala voda ábelovskie mosty – 2:01
12. Mať moja, mať moja – 3:24
13. Na tom v?šku – Včera bola nedeľa – 2:49
14. Včera večer novina sa stala – 2:22
15. Joj, mamička, zle robíte – 1:31
16. Dala som si do Prešporku – 2:49
17. Cez zelený, cez hájičok – 1:39
18. A vy, hory, čierne hory – 5:14
19. A včera pri večeri – 2:20

Účinkujúci:
Spievajú:
Elena Baculíková (1,9,18); Jozef Martinský (2); Milan Križo (3); Eva Faklová (4);
Zuzana čížiková-Gajanová (5); Milan Košičiar (6); Anna Klimová (8);
Milan Gábor (11); Martina Matušková (12); Matúš Bystriansky (14);
Anna Molotová (15); Jozef Svitek (17); ženská spevácka skupina z Detvy (7,16);
dievčenská spevácka skupina (13); mužská spevácka skupina z Dolnej Strehovej (19)
Ľudovú hudbu Datelinka vedie Ondrej Molota

 

1. Smutne slávik spieva – 2:31
2. Ej, horička zelená – 2:00
3. Keď som išiou horou – 1:12
4. Švárnô diouča pri oblôčku vyšíva – 2:09
5. Vyletela holubička – 2:22
6. Keď som ja k vám chodievaval – 1:46
7. Ej, husári – 3:35
8. Po záhrade chodila – 1:23
9. Idú chlapci, idú – 1:05
10. Tam hore na hore- 2:49
11. Naprostred Dúbravici- 1:12
12. Bol január, bol február – 1:36
čierna sliepka krákorí
13. Horou, milá, horou – 4:00
14. Chodia ľudia, chodia – 2:31
Veď som sa oženiu
15. Kolibôčka pustá- 1:40
16. Strojí sa ma jeden šuhaj oklamať- 1:24
17. Mali ste ma, mamko- 1:17
18. Mal som orech- 1:10
19. Tá vojnička, tá vojna – 1:03
20. Na záhumní rastie pekná bylina – 1:22
21. Sklenička, pohárik – 3:28
22. Rozkazovačky – 3:04

Účinkujúci:
Spievajú:
Ján Močko (1,11,14); Anna Kmeťová (2,5,17); Jozef Martinský (3,9); Martin Škamla (4,6,13,20); Anna Škamlová (12); Eva Šimková (8,10,16,19); Ján Šimko (18,19,22); Ľuboš Brzuľa (22); Dušan Kováč (22)
Ľudová hudba:
Husle – Matej Kováč ml., Matej Kováč st., Maroš Deme, Robert Gašpar a.h. Viola – Peter Kováč Cimbal – Július Deme Kontrabas – Jozef Berky

 

Kolekcia obľúbených ľudových piesní z okolia Priechodu v podaní Vladimíra Homolu so sprievodom Vrchárskeho orchestra pod vedením Juraja Pecníka.

1. čierne ja oči mám – Vzal by som ťa, dievča – 2:59
2. Cez ten Priechod – Keď som išiel cez dolinu – – 5:29
A ty, žena, žena – Nôcky moje, nôcky
3. Starie dievke, čo robíte – Poľuje Janíčok, poľuje – – 3:12
Javorinka, skalka
4. Medzi dvoma v?šky – čakajže ma, moja milá – 5:25
5. Ide šuster po dedine – Počkajte, vy, luteráni – 1:57
6. Zachodí slniečko – Stálo dievča – 3:47
7. Lepšie je nevesty milovati – Sto dievok do šora – – 3:01
Vzal si pekný peknú
8. Javorová pekná hora – 3:21
9. Išla moja milá – Ide dievča po ulici – 5:40
10. Hore od Poľany – Cez tie lazy vykladaný chodník – 3:01
11. Ej, gazda som ja, gazda – Akože ten chudobný žije – 1:56
12. Teraz ja viem – 2:13
13. V nedeľu do krčmy – 2:19
14. Lepšie je na Hute cestárovi – 2:23
15. Ej, kamarátku, bratku – 3:50

Účinkujúci:
Vladimír Homola – spev (1-15); fujara (15); Jaroslav Jackuliak – heligónka (6,10)

Ľudová hudba Juraja Pecníka (12-14)
Vrchársky orchester vedie Juraj Pecník (1-5,7-9,11)

1. Povoja, povoja (Východná) – 2:31
2. Tá Štrba, tá Štrba – či to zvony zvonia – Na tej skale, na tej (Štrba)- 3:47
3. Trávička zelená (Štrba) – 2:03
4. Ej, slniečko horúce – Bola som na hubách (Dolný Liptov)- 4:10
5. Lúka moja, lúka – Svieťže mi, mesiačik – Kto to heno ide – 3:09
(Liptovské Sliače)
6. Ej, žatva milá, žatva – Horko mi je, horko – Zájdi, slnko, za horu – – 3:07
Berem list (Selec)
7. K horám, slunéčko, k horám – čo som sa nažala – 2:39
(Púchovská dolina)
8. Hore, slnko, hore – Máme pána (Kysuce)- 2:07
9. O láska, láska – V šírom poli rokyta (Raková) – 2:31
10. Keby ma mamka – Nemám hrdelenko – Ej, zabelej sa, zabelej – 3:11
(Kysuce)
11. Ej, ty hoľa, hoľa – My, ženy šumiacke – Jak sa hora smeje (Šumiac)- 4:04
12. Na ponických lúkách – Ej, večer je, večer je – Nechoď k nám (Poniky)- 1:52
13. Dolu od Priekovej (Orava) – 1:40
14. Ej, pod Roháčom žijem – Ponad Ostražicu (Orava) – 2:19
15. A veru pohrabaj – Hrabaj, dievča, hrabaj (Terchová)- 2:51
16. Kde sme žali – Zežali sme žitko – Už sme dorobeli – Poďme domov (Terchová)- 3:55

Účinkujúci:
Diečenskú spevácku skupinu POVOJA vedie Vierka Praženková.
Sólové spevy a predspevy: Anna Kovárová (1,10,11,16); Jana Kollárova (2,3,16); Katarína Brániková (4,5,15,16);
Vierka Praženková (5,8,16);Livia Kunáková (5,7); Ľudmila Hercegová (5,6,14); Zlatica lllešová (6,9);
Žaneta Jarabinská (13,16); Anna Holodová (15)

1. Ej, zabili, zabili- 4:51
2. Keď som išiou cez horu zelenú – Nad Ponike vyšlo slnko jasno- 5:30
3. Za tú našu záhradečku – 1:31
4. Raz sa sedliak žene ponosoval- 5:00
5. Načo ste ma, mamko má – 3:18
6. Svieti mesiac, svieti- 5:20
7. Zdola ponickýho mlyna – 3:50
8. Široko-deľako – 3:49
9. Keď ja pôjdem do Trenčína – Keď som išiou z Debrecína – 4:58
10. Jaj, mamička moja- 3:19
11. Čierna vlna na bielom baranci – Moja milá láskavá- 3:16
12. Z bohatýho som ja dvora – Fešák som ja- 5:38
13. Ani ja tu nebudem – Ej, šuhaj ledačina- 2:09
14. Môj otec bol dobrý jáger- 4:25

Účinkujúci:
Spievajú:
Vladimír Homola (1957) – 1,4,12; Ján Močko (1942) – 2,6,11; Anna Kmeťová (1950) – 3,8,13; Eva Kováčová (1976) – 5,10; Martin Škamla – Srniačik (1940) – 9
Ľudová hudba Mateja Kováča:
1. husle – Matej Kováč (1973) – sólo: 2,11,13,14
2. husle – Pavol Trnka (1985) – sólo: 5,7,9,12
1. viola – Slavomír Melicherčík (1974)
2. viola – Peter Kováč (1975)
Cimbal – Vladimír Homola ml. (1983)
Kontrabas – Jozef Berky (1991)

 

1. Pavel Bielčik (1939) Kokava nad Rim. Rozohra – Hej, bodaj skäzu vzali – Hej, hrmelo, pršälo – 6:15

2. Ján Chovanec (1961) Slatinské Lazy Rozfuk – Ej, nožičky ma bolia – Ej, slnko vychodí – 5:55

3. Pavel Hudec (1925) Stará Huta Hoj, noci moje, noci – Hoj, keď ma šikovali – Tam dole na dole – 5:31

4. Karol Kočík (1968) Zvolen Rozfuk – Pije Janík v krčme – Ovce moje, ovce – 6:25

5. Ján Kroták (1952) Kokava nad Rim. Rozfuk – Bodaj skazu vzala – Pusť ma, bača – 5:18

6. Ondrej Macko (1942) Banská Bystrica Rozfuk – Joj, javorová húžva – 3:57

7. Martin Kubinec (1942) Poltár Rozfuk – Hej, čieže to ovce – 4:18

8. Ján Hanuska (1933) Detva Rozfuk – Ej, a tam dolu – Hej, hore na Poľane – 5:05

9. Fujarové trio Pavel Bielčik – Martin Kubinec – Ján Kroták Rozfuky – Hej, pomaly, ovečky – 5:29

1. Hej, prečože tie ouce – 3:42
2. Hej, na kokavských lúkach – 1:07
3. Hej, poľana, poľana – 4:26
4. Pomo, chlapci, pomo zbíjať – 2:31
5. Hej, a keď som ja išiou – 2:12
6. Kod smo sa tak zišli – 1:44
7. Už odbila edna – 3:58
8. Hej, zafujeral bača – 3:36
9. Rozohra – Hej, ovečka, ovečka – 3:10
10. Ej, prečo ma môj gazda – 2:44
11. Dobrýn chlapcen to osoží – 2:06
Kliau otec, kliau Vyskočže mi na tot stôl 12. Hej, nebudem ja dobrý- 3:54
13. Rozohra – Kozička Rohuľa – 2:26
14. Aký chladný vetrík veje – 3:03
Kod izbičku zametala 15. Orie šuhaj, orie – 4:50
16. Obrtni sa sedem ráz – 1:33
17. V čiernej hore, jedľovine – 5:54
18. Slovo na záver – 0:45

Účinkujúci:
Pavel Bielčik – Fujara, píšťalka, dvojačka, spev

Spoluúčinkujú: Miroslav Moncoľ – drumbľa (4,11); fujara (3,10,12,17); spev (4,10,11,17))
Ján Kroták – fujara (3,8,12,17); píšťalka (11); spev (8,11,17))
Katarína Bielčiková st. – spev (7))
Katarína Bielčiková ml. – spev (14))

 

1. Otec môj, otec môj – 3:54
2. Hej, nebol som chudobný – 4:17
3. Joj, zaspievaj mi, vtáča – 5:09
4. Keď sme vyšli na Poľanu – 1:30
5. Ej, čože ma je po ňom – Na detvianskych lazoch – 3:51
(podľa hry J.Hanusku z Detvy)
6. Joj, hore na Poľane – 4:09
(podľa hry J.Michelíka zo Zvolena)
7. Prečože ma môj bača kliau – Nelejte, nelejte – 2:33
8. Idem, idem, lebo musím – 2:25
(podľa hry P.Pacigu z Vígľaša)
9. Hej, keď ma šikovali – 2:22
(podľa hry P.Bielčika z Kokavy nad Rimavicou)
10. Pusť ma, bača – 1:41
11. Volky moje, volky – 2:54
12. Tí moji rodičia – 3:33
13. Akože je u vás – 2:38
14. Joj, kolibka randavá – 7:49
15. Joj, kamaráti moji – 2:37
16. Spoza vrch Poľany – 4:15
17. Išiou Janík, išiou – 3:57

Archívne záznamy:
18. Fujarové nôty – 1:30
19. Joj, vyšli chlapci, vyšli – 2:29

Účinkujúci:

Fujaristi:
Jozef Šulaj (1-3)
Marian Plavec (4-9)
Milan Rusko st. (10-13)
Milan Rusko ml. (10-13)
Ján Kružliak (14-15)
Prof.Štefan Nosáľ (16-19)

Spoluúčinkuje: Štefan Molota – husle (3); Jozef Peško – píšťalky (19)

1. Hej, leto sa minulo – 3:36
2. Hej, poď gu mne, dievčatko – 2:33
3. Hej, všetci dobrí chlapci – 2:36
4. Čieže to ovečky – 3:52
5. Mal som žienku – 2:11
6. Hej, bodaj skazu vzali – Hrmelo, pršelo – 6:16
7. Oj, prečože mňa môj bača klial – 3:15
8. Hej, pomaly, ovečky – 2:41
9. Hej, na vrch na Poľane – 2:58
10. Ej, fujara, fujara – 3:20
11. Hej, dievčatko peknej podoby – 2:29
12. Hej, svietila zornička – 2:45
13. Hej, čieže to ovce – 1:40
14. Obrtni sa sedem ráz – 1:27
15. Bodaj skazu vzala – Pusť ma, bača – 5:19
16. Hej, pásol som ovečky – 3:25
17. Ej, koť me šikovali – 2:35

Účinkujúci:
Fujaristi:

Pavel Bielčik (1939) – fujara (1,2,6,8,17); fujarka (12); spev (2,6,8,12,14,17)
Ján Kroták (1952) – fujara (1,4,8,9,15,17); píšťalka (11,14); spev(1,4,9,11,15)
Milan Katreniak (1953) – fujara (3,10,17); píšťalka (14,16); spev (3,10,16)
Martin Kubinec (1942) – fujara (1,8,13); fujarka (9,17); píšťalka (5); spev (5,13)
Dušan Ceber (1953) – fujara (7,17); spev (7)

Spoluúčinkuje Miroslav Moncoľ – drumbľa (14,17); spev (17)

1. Hej, milá mať Poľana Karol Kočík – fujara, spev; Roman Malatinec – fujara – 2:13
2. Čo ten vtáčik povedá – Hojže, bača, hojže, hoj Dušan Holík – fujara, spev Podľa hry a spevu Juraja Ďurečku z Očovej – 5:25
3. Hej, svieťže mi, mesiačik Ján Šimiak – fujara, spev – 3:01
4. Hej, pod mohutným Mníchom Roman Malatinec – dvojačka, spev – 2:51
5. Ej, vyšli chlapci, vyšli Roman Malatinec – fujara – 2:03
6. Hej, čože ma je po ňom Karol Kočík – fujara, spev Podľa hry a spevu Jána Hanusku z Detvy – 2:54
7. Hej, ktože to fujerá hore Harmačekom Roman Malatinec – fujara, spev Podľa hry a spevu Petra Stančíka z Korytárok – 1:49
8. Očovské cifry Ján Šimiak – píšťalka – 2:25
9. Joj, ktože to fujerá v Detve pod Poľanou Roman Malatinec – fujara, spev Podľa hry a spevu Jožka Rybára z Detvy – 1:58
10. Ktože to fujerá dole pálenicou Michal Paľko – fujara – 1:57
11. Trebárs som ja ovčiar sám Roman Malatinec – fujara, spev Michal Paľko – píšťalka-kontra – 3:28
12. Hej, na kraji Očovej Dušan Holík – fujara, spev – 2:44
13. Joj, všetci sa valasi Karol Kočík – flautička, spev – 1:31
14. Hej, zajali, zajali Roman Malatinec – fujara; Zuzana Malatincová – spev – 1:55
15. Spoza vrch Poľany Ján Cerovský – fujara Podľa hry Imricha Weisa z Hriňovej – 2:06
16. Keď ja zomriem Karol Kočík – píšťalka Podľa hry a spevu Martina Ľuptáka Sanitrára zo Sliača – 3:03
17. Pusť mňa, bača Roman Malatinec – fujara, spev – 3:10
18. Dievčatko peknej podoby Roman Malatinec – dvojačka – 2:24
19. Peter Klátik, čo si spravil Roman Mlatinec – fujara, spev Peter Konôpka ml. – husle – 4:46
20. Detviansky rozfuk a odzemok Michal Paľko – fujara – 1:37

 

Výber inštrumentálnych melódií a zostrih nahrávok popredných fujaristov bez spevu.

1. Sanoval sa vták vtákovi – 2:08
Daniel Mudrák
2. Takie sa tie hory – 2:32
Michal Fiľo
3. A ja tak, a ja tak – 1:24
Ľubomír Párička
4. Rozohra – Bodaj skäzu vzali – 4:07
Hrmelo, pršälo Pavel Bielčik
5. Prečože ma môj bača klial – 2:34
Nelejte, nelejte Marian Plavec
6. Rozfuky – Pomaly, ovečky – 2:37
Pavel Bielčik, Martin Kubinec, Ján Kroták
7. Svietila zornička – 1:48
Pavel Bielčik
8. Rozfuk – Bodaj skazu vzala – 2:42
Pusť ma, bača Ján Kroták
9. Fujera, fujera – 1:46
Ľubomír Párička
10. Keď sme vyšli na Poľanu -1:31
Marian Plavec
11. Kamaráti moji – Zlapali Janíka – 4:53
Ján Kulfas, Michal Fiľo, Daniel Mudrák
12. Na vrch na Poľane 1:59
Ján Kroták, Martin Kubinec
13. Prečože ma môj bača klial -2:27
Ján Kulfas
14. Môj otec bol dobrý pytliak – 2:35
Ľubomír Párička
15. Fujarové ozveny – 4:16
Ján Kulfas, Michal Fiľo, Daniel Mudrák
16. Vyšli chlapci, vyšli – 2:06
Roman Malatinec
17. Otec môj, otec môj – 2:53
Jozef Šulaj
18. Pusť ma, bača – 1:42
Milan Rusko
19. Rozfuk a odzemok – 1:37
Michal Paľko
20. Spoza vrch Poľany – 2:08
Ján Cerovský
21. Keby ja bol vedel – Nelejte, nelejte – 3:08
Tibor Kobliček a ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu

 

1. Hej, kamaráti moji – Hej, zlapali Janíka – 9:27
2. Hej, ovce moje, ovce – 3:28
3. Hej, keď som ja valašil – 2:51
4. Joj, javorová húžva – 3:16
5. Hej, sanoval sa vták vtákovi – 2:08
6. Hej, načo ste ma, mamko – 4:03
7. Hej, pomaly, ovečky – 5:46
8. Páči sa mi, páči – 1:28
9. Idem, idem, lebo misím – 3:34
10. Hej, takie sa tie hory – 2:32 11. Hej, z jednej strany vŕška – 3:35
12. Prečože ma môj bača klial – 3:54
13. Fujarové ozveny – 4:16

Účinkujúci:
Ján Kulfas – spev (1,2,4,7,9,12); fujara (1,2,4,6,7,12,13); drumbľa (8)
Michal Fiľo – spev (1,3,6,11); fujara (1,2,4,6,7,9,10,13); koncovka (3,11)
Daniel Mudrák – fujara (1,2,4,5,6,7,9,13); píšťalka (8); koncovka (3,11)

Vekový rozdiel interpretov jednotlivých generácií je 64 rokov. Spievajú: Veronika Spodniaková; Milan Križo; Anna Pecníková;
Igor Danihel; Anna Šatanová; Ján Babic; Ján Spodniak
Ľudovú hudbu vedie Peter Parničan a Ondrej Molota

1. Zligotali sa mi hviezdy – či to labuť po tej vode pláva – 4:35
2. Zvony zvonia, do kostola volajú – Keď som mašíroval – 4 43
3. V našom dvore je záhradka – čo si ja mám pre jednýho – 3:10
4. Janíčok beľavý – Poďme, chlapci, poďme zbíjať – 3:39
5. Rozmarín zelený štepený – Pred našima obloky – 3:41
6. A ty, Sitno, Sitno – V tom detvianskom kostolíku – 2:32
7. Niet beťára v tej Slatine – či vieš, milá – 3:40
8. Trávička, tráva – Belasá fialka – 4:39
9. A na Stožku – 2:01
10. Hej, pofukuj, povievaj – Hej, z vígľašskýho zámku – 5:20
11. Slatinský potôčik – 3:08
12. Aj ten topoľ – Na nebi mi jedna hviezdička – 4:57
13. Strom zelený – V detvianskom rybníčku – 3:47
14. Veje vietor po doline – Dobrý večer, šuhajova mamička – 5:06
15. Keď som šiou od milej – Išlo diouča, išlo – 6:06
16. Rozkazovačky – 5:05
Ani mi tí hudci – Nebou som ja doma – Oženiu som sa –
Mám ja frajerôčku – Na peci noha – Dneska som
na doline – Ešte sme neboli – Husličke z javora

Účinkujúci:
Spievajú: Veronika Spodniaková (1992) – 1,5,8,11,15; Milan Križo (1928) – 2,16; Anna Pecníková (1965) – 3,12;
Igor Danihel (1956) – 4,10,16; Anna Šatanová (1955) – 6,14; Ján Babic (1966) – 7,13,16; Ján Spodniak (1953) -15,16

Ľudovú hudbu vedie Peter Parničan – 1,2,4,6,7,9,10,12,16 a Ondrej Molota – 3,5,8,11,13,14,15

1. Ján Miho (1949); Terchová – 5:06
Nástroj: K.Stibitz, Č.Budějovice, dvojradová, r.v. 1945
Nebudem sa ženiť – Chudý som jako vlk – Pime, ľudia,
pime – To je moje mužisko – Už sme po večeri – Čo si mi má milá
2. Jaroslav Jackuliak (1967); Detva – 5:33
Nástroj: K.Stibitz, Č.Budějovice, dvojradová, r.v. okolo 1940
Starosvetská – Keď som išeu od mámilej –
Taká sa mi príležitosť stala
3. Anton Bendík (1931); Hrušov – 4:42
Nástroj: J.Hlaváček, Louny, jednoradová, r.v. 1910-20
Keď som ja bol šestnásťročný mládenec –
Horička zelená
4.Ján Palovič (1947); Poniky – 6:18
Nástroj: J.Hlaváček, Louny, r.v. okolo 1920
Prečo som sa ženil v septembri – Keď sa šuhaj žení –
Frajerka mi hrubá – Červený kantár
5. František Máček (1947); Horná Maríková – 5:47
Nástroj: Hlaváček, trojradová, r.v. 1986
Už som prešiel Ameriku – Škaredá, rapavá –
Už ten Jano z vojny kreše – Starý prdzí, len tak
rechce – Židovka
6. Matúš Mitter (1946); Korytárky – 5:31
Nástroj: A.Hlaváček, Praha, dvojradová, r.v. neznámy
Susedovci sa hnevajú – Keď ja pôjdem do doliny kosiť –
Ešte si ja nový život započnem – Nôcky moje, nôcky –
Keď som išiel
7. Jana Margušová (1968); Zborov nad Bystricou – 5:24
Nástroj: A.Hlaváček, Louny, dvojradová,
r.v. okolo 1922
Ej, hora, hora – Ešte som nepila – Tak mi moja
stará mama – Ej, oves, oves
8. František Mucha (1947); Terchová – 4:38
Nástroj: A.Hlaváček, Louny, dvojradová,
r.v. okolo 1940
Ej, hory, hory – Cifry – Veru som ja jeden

 

1. Heligónkárske prekáračky – 1:59
2. Takie ma, bože môj – 1:56
3. Pod našima obloky – 2:11
4. Škoda ťa, šuhajko – Včera bola sobota – 3:08
5. Bola žena márnotratná – 2:09
6. Dolu pod Poľanou – 1:27
7. Nevedela som si frajera šanovať – 1:08
8. Neni som ja taká stará – 2:04
9. Kto má ženu – A my chlapci vieme – Na Hriňovej v každom domku -2:37
10. Hriňovský potôčik – 2:04
11. Jaj, bože, prebože – Opila som sa, neviem kde – Každá žena dobre robí – 3:30
12. A pod pecou – Mal som jednu frajerôčku – 2:11
13. Svitaj, bože, svitaj – 1:33
14. Išlo dievča k hájičku – Pri potôčku nezábudka kvitne – 3:32
15. Bývalo mi dobre – 1:08
16. Tam dole na dole – 1:27
17. Široká dunajská voda – 2:21
18. Strigônske – 2:02
19. Keď som ja bol mladý chlapec – 2:03
20. Prišli mi noviny – Z hriňovskýho kostolíčka – Naprostred Hriňovej – 5:45
21. Hriňovské čardáše – 2:19

Účinkujúci:
Heligónkári: Matúš Mitter (1,2,4,5,11,13,15,16,17,20,21); Ján Hronček 1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,20,21);
Pavol Lupták (1,4,7,11,14,16,18,20,21)

Spievajú: Matúš Mitter (2); Mariana Lapinová (3,10); Emília Uhrinová (5,17); Danka Karlíková (7,14);
Zuzana Hrončeková (8); Ján Hronček (9); Jozef Kocman (12); Mária Paprčková (15); Ján Paprčka (19);
mužská (4,16) a ženská (11,20) sp. skupina

1. Ťažko mi je pod oblôčkom státi – Keď som išiou hore dedinou – 4:18
2. Počula som, milý – V tom detvianskom poli – 3:26
3. Poslali ma jačmeň viazať – Čie sa to pávy – Chlapci, kanonieri – 2:49
4. Zvolávanie heligónkárov – 2:56
5. Keď som išiou raz na špacír – Páči sa mi, páči – 4:15
6. Detvianske melódie – 2:21
7. Tí detvianski pisári – Tie detvianske zvony – Nič sa vy, panenky, nestarajte – 4:34
8. Išiou milý pole orať – 2:38
9. Vyriastla mi biela ruža – Keď som išla na brod – 3:14
10. Akože budete – 2:49
11. Hej, na kraji Očovej – Ani mi tí hudci – 5:12
12. Čo plačete, detvianski regrúti – 1:47
13. A ty, Detva, Detva – 1:25
14. Vyletela prepelička z prosa – 1:56
15. Zasiala som bobovníka – Zelenaj sa, rozmarínček – Richtárovi, farárovi žala som – 5:35

Účinkujúci:

Heligónkári:
Jaroslav Jackuliak (1967) – 1,4, 8,10,11,14,15
Peter Purdek (1956) – 2,4,6,9
Peter Uhrin (1978) – 3,4,5,7,12,13

Spoluúčinkujú:
Štefan Babic – spev (1); Katarína Purdeková – spev (1,9); Roman Malatinec – spev (3,12);
Dušan Holík – píšťalka, spev (11,14); Mária Paučová – spev (14); Mariana Paučová – spev (14);
Ženská spevácka skupina Detvianka pod vedením Anny Klimovej (7,15)

1. Goraľu, ce či ne žaľ – 3:29
2. Matusovská – 1:25
3. Hojdana, hojdana – 2:08
4. Jelešňa, Korbielov – Kiek si jo sel – 2:07
5. Gořkie žale – 1:50
6. Košili, grabili – 2:30
7. Pásla jek jo, pásla – Ce je to pôlicko – 2:08
8. Kie jo pude ku frajerce – A tam dolu na dembie – 2:06
9. Jedna rena, dvje rene – 1:24
10. V rabcyckym poľu – 1:54
11. Na grunicku Bjeskydže – Do dumu, do dumu – 3:12
12. Svadobné v trojke – 1:00
13. Za gorami, za dolami – Hej, maľovano kura v leše – 2:52
14. Svadobné v dvojke – 0:47
15. Prahno vocka, prahno – Ni do tŕňa – 1:13
16. Ido si vovjecki – 1:50
17. Popôd ľas – Corno kura bela – 4:02
18. Slo se dzifče po vode – Jo se Rabcycanek – 1:39
19. Nebede tak rôbič – 0:54
20. Na rabcyckom poľu – 0:50
21. Hej, mušalô be nebeč – 2:44
22. Sla dževecka do ľasecka – 2:48
23. Pôd javôrkum, pôd želonem – 1:39
24. Dolu Trchovnicom – 1:24

Účinkujúci:

Heligónkári:
Viktor Chudoba (1957): 1,3,7,8,9,14,17,21,22,23
Serafín Ganobčík (1937): 2,5,6,11,12,16,24
Alojz Maslaňák (1953): 4,12,14
Martin Maslaňák (1981): 12,13,14
Miroslav Tropek (1970): 10
Ján Tropek (1926): 19
Jozef Jagelka (1949): 18
Štefan Kubík (1971): 20

Spoluúčinkujú:
Paulína Ganobčíková (1938): 2,11; Angela Tropková (1926): 19; Juraj Chudoba (1991): 23;
Mužská (1,9,21) a dievčenská (1,7,15) spevácka skupina Fľajšovan z Oravskej Lesnej

 

1. A v tej našej krčmičky – A ty, žena, žena – 3:00
2. Mal som prsteň – 1:46
3. Keď som išiel cez ten háj zelený – 1:43
4. Na nebi sa tri hviezdičky hrajú – 2:43
5. Zvony zvonia (regrútske) – 6:09
6. Milý môj, milý môj – 1:45
7. Svieťže mi, mesiačik – 2:35
8. Heligónkárske prekáračky – 3:06
9. Ej, veď je čerešnička – 1:29
10. Páračkové – 2:54
11. Spoza vrch Poľany čierňava sa valí – 2:49
12. Už jeseň prichodí – 1:52
13. Mládenci pri heligónke – 3:10
14. Kerá má mamička – 2:05
15. Vrchárske – 1:40
16. Janíček žlutovlas – 1:31
17. Keď som išiel okolo – 1:59
18. Keď ja pôjdem na tú vojnu – 2:19
19. Jasný mesiac – 2:53
20. Čože robil Janík – 1:33
21. Holubienka bez lásky žiť nemôže – 1:28
22. Žartovné – 3:40

Účinkujúci:
Matúš Mitter – heligónka (1,3,8,9,10,12,18,19,21,22); spev (1,3)
Ján Malatinec ml. – heligónka (2,4,5,7,8,11,13,20); spev (4,13)
Jozef Matúch – heligónka (6); spev (6)
Pavel Malatinec – heligónka (14,15); spev (13)
Ján Malatinec st. – heligónka (16); spev (13,16)
Pavel Kret – heligónka (17)

Roman Malatinec – píšťalka (11); spev (2,5,13); Dušan Holík – píšťalka (11); Anna Šatanová – spev (3,9,12,19);
Martina Matúšková – spev (7); Jozef Paľko – spev (13); Katarína Sujová – spev (14); Marián Kret – spev (17);
Juraj Malatinec – spev (21)

Mužská spevácka skupina (5)
Vladimír Jedlička, Ján Lalík, Ján Malatinec st., Ján Malatinec ml., Pavel Malatinec, Roman Malatinec,
Jozef Paľko, Marek Paľko, Pavel Vilhan

Ženská spevácka skupina (10,22)
Margita Halajová, Elena Hanusková, Vlasta Hrončeková (sólový spev – 22); Elena Jedličková,
Anna Malatincová, Vilma Malatincová (vedúca sp. skupiny); Anna Paľková, Zuzana Paľková,
Emília Stančíková (sólový spev – 22); Elena Straková, Margita Vilhanová

1. Keď som ja k vám chodievaval – 1:32
2. Veje vietor, veje – 2:15
3. Daj mi, dievča, prenocovať – 1:34
4. Hej, mati moja, mať moja – 3:15
5. A čo koho do toho – 2:12
6. Vrchárska nálada – 2:09
7. Nad kasárňou hviezda – 2:04
8. Nepôjdem do domu – 2:34
9. Hej, čie sa to húsky – Keby moje nôžky – 3:17
10. Keď som bola v Očovej – 2:01
11. Tečie voda – 2:25
12. Tou Kokavou – 2:52
13. Na kasáreň sadla lastovička – 1:59
14. Slnko zašlo, mesiac vyšiol – 2:11
15. Od Hriňovej – 1:06
16. Nebudem ja veselý – 2:19
17. Pozdola majera – Keď som išiel hore dedinou – 2:48
18. Zasial som ďatelinku – 1:50
19. Široko-ďaleko – 2:53
20. Kamaráti, zlá novina – 2:03
21. Išla moja milá – 2:11
22. Viem ja jeden biely dom – Keď som išiol cez zelenú horu – 5:13
23. Keď som išiel od mámilej – 2:08
24. Spod javoríčka tečie vodička – 1:32

Účinkujúci:
Heligónkári:
Juraj Krahulec (1973) – Kokava nad Rimavicou (1,3,4,6,7,9,10,12,13,14,16,18,20,22,24)
Rastislav Skrutek (1974) – Utekáč (2,5,8,11,12,15,19,21,23,24)
Spoluúčinkujú:
Martinka Škrabáková (1996) – Detva – spev (10)
Tomáš Šufliarsky (1993) – Detva – heligónka, spev (17)

 

1. Peter Uhrin, spieva Roman Malatinec
Pozdola Hriňovej – Kamaráti moji – Keď si ja zaspievam – 3:26
2. Jozef Kamenský
Vrchárske cifrovanie – 2:44
3. Pavel Malatinec, spieva Veronika Ulmanová
Veje vietor po doline – 2:22
4. Jaroslav Murín
V tej Hriňovej krčma nová – Jeden, dva, tri… – 3:15
5. Matúš Mitter
Veď sa dozvedali – Moja žena na mašine šila – 3:12
6. Ján Murín
Skliarovské melódie – 4:36
7. Ján Matúška
V tej Detve hostinec – Veďže ma ty, môj koníčok – 3:11
8. Ján Malatinec st.
Pod našim oblôčkom – Neoriem, nesejem – 2:42
9. Ján Malatinec st., spieva Emília Stančíková
Zasiala som krušpán – 1:56
10. Ján Matúška
Podpoliansky čardáš a cifry – 1:41
11. Matúš Mitter
A tam dolu pri tichom Dunajku – 2:35
12. Pavel Malatinec, spieva Veronika Ulmanová
Ej, šíry strom – Prišiel, tralala – Starela sa moja mať – 2:23
13. Peter Uhrin
Pri Prešporku kraj Dunajku – 2:45
14. Matúš Mitter
Korytárske melódie – 1:15
15. Pavel Kret, spieva Marián Kret
Jaj, Anička z nulovej si múky – Poslali ma jačmeň viazať – 2:37
16. Juraj Malatinec, spieva Vlasta Hrončeková
Štyri nôcky nespala som – 1:13
17. Jaroslav Murín, spieva Zuzana Lapinová
Cez Hriňovú tečie voda mútna – 2:07
18. Pavel Malatinec
Ja som spod Poľany – 1:32
19. Matúš Mitter, spieva ženská sp.skupina z Korytárok
Svadobné – 7:00
20. Peter Uhrin, Roman Malatinec – píšťalky
Gazdovské – 2:03

 

 

1. Okolo mesiaca mrake sa schádzajú – 2:33
2. Na Balogu je pekná záhradka – Jaj, Anička, aká si parádna – 3:18
3. Hej, bobolec, bobolec – Trdíkovci, tí by prišli – 2:24
4. Keď som išiou cez Polianku – Veje vietor, veje – 3:51
5. Dobrý večer, frajerôčka moja – Keď som išiou na vojnu – 3:36
6. Ide Janík poza humny – Išli furmani – 3:12
7. Naprostred Balogu – Jaj, bože môj, čo robiť – 2:23
8. Keď som išiou z vojny domov – 1:41
9. Keď ma šikovali – 1:37
10. Už október prichodí – Keď som sa verboval – 2:07
11. Keď vojačik narukoval – 2:05
12. Hej, pán kmotrík – 1:57
13. Balocké čardáše – 3:12
14. A v tom Brezne rakyta – Zaspal Janík za humni – 3:08
15. Už som sa oženil, už je darmo – 1:42
16. Ej, po doline tichý vetrík – Po čôže ja do kostola pôjdem – 4:46
17. A ja som mládenec – 2:32
18. Moja milá neverí – 1:46
19. Komuže je lepšie – 2:10
20. Čačina, čačina, zelená čačina – 1:36
21. Ej, čože robí Janík – Ej, rodičia – 2:08
22. V krámnickej krčme – 2:11
23. Ešte na Balogu mašina pískala – 1:44

Účinkujúci:
Ľubomír Rosík (1975) – 1,2,6,9,11,13,15,18,23
Pavol Štulrajter (1966) – 3,7,10,12,17,20
Jozef Pančík (1946) – 4,14,21
Peter Giertl (1955) – 5,8,16,19,22

Spoluúčinkujú:
Stanislav Štulrajter (1943) – spev – 1,9,11,18,23
Ján Gašperan (1967) – spev – 14
Pavol Štulrajter (1966) – spev – 11,23
Peter Giertl (1955) – spev – 11,23

 

 

1. A včera pri večeri – 1:54
2. Kerý šuhaj peknú frajerku má – 2:04
3. V záhrade som bielu ružu trhala – 1:52
4. V tom malinovom lese – 2:36
5. Vyletela, preletela… – 2:01
6. A v tej našej krčmičky – A ty žena, žena – 3:00
7. Môj zelený veniec – 1:51
8. Išla žena do mlyna – 1:37
9. V korytárskom peknom hájku – 1:47
10. Dolu v Korytárkach – 2:24
11. Večierkárske pod obloky – 2:31
Joj, večer je – Včera večer, včera
12. Korytárske melódie – 1:15
13. V Korytárkach hájiček – 2:19
14. Veď sa dozvedali – Moja žena na mašine šila – 3:12
15. Keď som išiel cez ten háj zelený – 1:43
16. Večer na dedine – 1:34
17. Na tom našom dvore – 2:13
18. Hučala dolina – 2:22
19. Keby ste vy, mamko moja, vedeli – Ej, dudní voda, dudní – 1:41
20. Jasný mesiac – 2:53
21. A tam dolu pri tichom Dunajku – 2:34
22. Heligónkárske prekáračky – 3:06

Účinkujúci:
Heligónkári:
Matúš Mitter (2,3,6,8,10,12,14,15,16,19-22);
Pavol Liska (1,5,7,13,16,17);
Ján Malatinec (4,11,16,22);
Jozef Mitter (9,18)
Spievajú:
Matúš Mitter (1,2,6,8,14,15,19,21);
Anna Šatanová (3,10,15,20);
Ján Malatinec (4,11);
Pavol Liska (5,13);
Petronela Lisková (7,17);
Jozef Mitter (9,18)

 

 

 

1. Cez zelený, cez hájiček – 2:31
2. Tie detvianske starie ženy – 2:02
3. Ej, dostal som ja prežalostnú novinu – 3:15
4. Detvianske nôty 2:40
5. Včera večer som si diouča zamilovau – 2:42
6. Jaj, bože môj, prebože môj – 2:33
7. V zelenom hájičku – 2:36
8. Jaj, Anička, Anička, Anička – 1:35
9. čo to tam, čo to tam – 2:40
10. Kým som lásku nepoznala – 3:04
11. Vrchárske vypletanie – 2:10
12. A tam dolu na Tárky – 2:09
13. Už som slúžiu tri mesiace aj týždeň – 2:10
14. Videu som si moju milú v kostole 3:43
Od Poľany vietor veje
Frajerôčka, ako sa mi mávaš
15. Pri detvianskom kostole – 1:52
16. Ej, keď vojačik na tú vojnu rukoval – 2:11
17. Keď som išla na studničku na vodu – 2:01
18. čože som porobiu na tej Detve ženám – 3:51
A na tom Kriváni záhradôčka
19. číže to mládenec hore Detvou spieva – 3:06
20. Podpolianske cifry – 2:43
21. Keď som išiel hore Poľanou – 1:56
22. Nad tou Detvou čierny oblak – 2:21

Účinkujúci:
Heligónkári:
Peter Purdek st. – 1,2,4-7,10-14,17-22;
Peter Purdek ml. – 4,8,15;
Dušan Danko – 3,4,9,16
Spievajú:
Peter Purdek st. – 1,5,7,12,14,18;
Katarína Pudeková st. – 2,7,8,10,17;
Katarína Purdeková ml. – 8,15;
Dušan Danko – 3,9,13,16,21,22

Ženská spevácka skupina KMOTRY z Detvy: (6,12,19,22)
Iveta Bystrianska, Viera Bystrianska, Anna Gavuríková, Mária Golianová, Anna Gondová, Anna Hudecová, Alena Kucejová, Anna Ostrihoňová Spoluúčinkuje:
Peter Konôpka – husle (21,22)

Nepublikované (z časti reedované) záznamy z Čierneho Balogu, Klenovca, Hriňovej a z Detvy

1. Beťár som ja – Hop, chlapci, hop, hop, hop – 1:59
2. Dolu Baldou – 2:23
3. Keď som ja bou rozžialený – Nebudem, nebudem na Balogu bývať – 3:14
4. Čo sa stalo tejnoci – 1:48
5. Pred našimi oblokmi – Na balockom kostole – 3:15
6. A na tej Dobroči – 2:10
7. Brezňanská kasáreň – Ešte na Balogu – 4:19
8. Keď mi prišla karta – 1:44
9. Už október prichodí – 1:02
10. Za horami, za dolami – 1:52
11. Pod medzou je čerešnička – 2:37
12. Veje vietor a dážď padá – 1:18
13. V mojej milej dvore – Neoklamau som sa ako na žene – Skapala lavička – 4:51
14. Píšťalôčka píska – Načo sa mládenci – Opýtaj sa kolára – 3:23
15. Pálenôčka dobrá strova – 1:42
16. Pod Klenovcom stojí lipka zelená – Mal som sedem grajciarov – Pospiže si, pospi – 2:44
17. Zabudol sláviček zaspievať – 1:58
18. Videl som si frajerôčku v kostole – Dobrý večer, frajerôčka moja – 4:09
19. Jaj, bože môj, prebože môj – 2:36
20. Pod strehu – Na náš oblok – 1:47
21. Načo ste ma, mama moja – 1:44
22. Keď som išiou cez Bystričku – 0:53
23. Zamiloval som si švárnu dievčinu – 4:46

Účinkujúci:
Heligónkári:
Čierny Balog (1-12) – Jozef Pančík – Sokol (1-10,12); Ľubomír Rosík (11)
Klenovec (13-16) – Ľubomír Zvara (13-16); Pavel Pavlove (14,16); Pavel Kališka (14,16)
Hriňová (17-22) – Matúš Mitter (17,21,22); Ján Hronček (18,19); Pavol Lupták (20)
Detva (23) – Peter Uhrin
Ďalej účinkujú:
Čierny Balog – Mužská sp. skupina FS Kýčera, vedie Peter Auxt a Pavol Ťažký (1-12);
sólové spevy a predspevy:
Peter Auxt (1); Pavol Ťažký (2,3,7); Jozef Pančík – Sokol (5)
Klenovec – Mužská spevácka skupina (13,14,16); sólový spev: Ľubomír Zvara (15)
Hriňová – Mužská spevácka skupina (18); sólové spevy: Emília Uhrinová (17);
Zuzana Hrončeková (19); Mária Paprčková (21) Matúš Mitter (22)
Detva – Sólový spev a fujara: Roman Malatinec (23)

 

1. Koď som išiou cez Polianku – Čremoš, Skorušina – 3:42
2. Štyri husi bialia – Pod Muráňom – 3:14
3. A v nedeľu rád pálenku pijem – 1:26
4. Včera bola sobota – Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je – 2:32
5. Medzi dvoma horama – 1:40
6. Keď svitalo – Poza ten Klenovec – 2:27
7. Smutný regrút – Koď som išiou od frajerky – 3:33
8. Orie Janík pod horou – 1:49
9. A na hvare – Ej, rozmajrín, rozmarjín – 3:35
10. Za Borovou biely dom – 1:15
11. Slnko zašlo, mesiac vyšiel – 1:46
12. Ani toľko hviezd na nebi nesvieti – 1:59
13. A pod hájom – Vysoko mesiačik – 3:40
14. A na tej Dobroči – Kamaráti, zlá novina – 4:04
15. Dioučatko z Klenovca – Zelený rozmajrín – 1:44
16. Načo sa mládenci – Opýtaj sa kolára – 1:02
17. Keď som bola včera na záhumní – Dozrievajú zelené jahody – 1:40
18. Beťár som ja – A na vrchu Bušiarky – A tam dolu – 3:39
19. Čo sa stalo u Lichtárov na dvore – Čo sa stalo tej noci – 2:38
20. My smo chlapci – 1:54
21. Čerez ričenku – 2:00
22. Od nás do vás – 1:20
23. Píšťalôčka píska – 2:25

Účinkujúci:
Heligónkári:
Ľubomír Zvara (1965) – 1,4,5,7,10,12,14,16,19,20,21,23; spev – 1,5,10,14,23
Ján Kožiak st. (1972) – 1,3,4,14,19,22,23; spev – 1,3,10,18,23
Peter Brádňanský (1990) – 2,8,9,13,15; spev – 9
Michal Máliš (1991) – 6,18,23; spev – 23
Marian Dovala (1991) – 11,23; spev – 23
Ján Kožiak ml. (1993) – 17,23; spev – 23
Michal Jakabšic (1991) – 23; spev – 23

Sólové spevy:
Stanislava Zvarová (1968) – 8,21; predspev – 19
Jaroslav Zvara (1961) – 10
Lucia Zvarová (1999) – 12
Ján Vrbinský ( 1943) – 16

Ženská spevácka skupina FS Vepor – 4,19
Stanislava Zvarová, Angelika Zvarová, Marta Kožiaková, Iveta Dovalová,
Zuzana Jakabšicová st., Ľubica Husmanová

Mužská spevácka skupina FS Vepor – 7,12,20
Ján Vrbinský, Ján Kožiak st., Ľubomír Zvara, Jaroslav Zvara, Dušan Doboš
Dievčenská spevácka skupina DFS Mladosť – 2,15
Denisa Parobeková, Annamária Dovalová, Janka Jakabšicová, Zuzana Jakabšicová ml.,
Katarína Zvarová, Michaela Šramková, Patrícia Franeková, Mária Balciarová,
Kristína Plichtová, Viktória Valentová, Michaela Kožiaková

 

 

Ľudové piesne z okolia Budinej v podaní Milana Gábora, Milana Križa, Eleny Baculíkovej, Milana Matušku a iných.

1. Už vtáčence v šírom poli spievajú – 2:09
2. Hore na Budinej – 3:25
3. Zdola majera lúčka zelená – 2:23
4. Zvoni zvonia v tej našej dedine – 4:30
5. Jaj, bože môj, čo mám robiť od žiaľu – 3:39
A tam dolu pri tichom Dunajku
6. či by teba, má milá – 2:13
7. Načo sa mi, načo v kostole organi – 2:09
8. Veje vetor, veje – Milá, milá, milujem ťa – 3:05
9. Hej, svieťže mi, mesiačik – 3:49
10. Veďže ma ty, môj koníček, dobre nes – 1:16
11. Svadobné piesne – 2:55
Vydajte sa, dievky – Nevedela som si
frajera šanovať
12. Cez tie lazy vykladaní chodník – 1:37
13. Keď som išla cez javorský chodníček – 2:12
14. Bol som beťár, keď som sa ja narodil – 2:14
15. Konope, konope, zelené konope – 3:57
16. Dala by ja smrti – Tej noci sa mi snívalo – 2:11
17. Orie Janík pod horou – 2:34
18. Rozkazovačky – 4:43
A v tom našom tokajíčku – Hop a cup – Frajerôčka
moja – Kone moje, kone – Horička zelená

Účinkujúci:
Spievajú: Milan Gábor (1,2,4,5,7,10,12,14,17,18);
Milan Križo (9); Milan Matuška (6,18); Elena Baculíková (6,13,15); Jozef Svintek (15); Miroslav Gábor (8); Jozef Šulek
(18); Marian Fajčík (18); Štefan Babic (18); ženská spevácka skupina (3,11,16)
Ľudovú hudbu vedie Ondrej Molota a Michal Oťapka.
Heligónka: Miroslav Gábor (8,14)

1. Hrajteže nám do rána – Keď som včera – 6:22
pri muzike tancoval – Sedím v krčme sám
2. Tichý vetrík po doline veje – 5:28
Susedovci sa hnevajú
3. Keď som ja bývala maličká – Vyše nášho domu – 4:45
4. Tie ružičky, čo ja tebe nosím – Zasadil som čerešničku — 6:15
Povedal mi môj kamarát
5. Chudobný som, v jarkovisku zrodený – 4:00
6. Na medzi je čerešnička – 2:10
7. F-dur čardáš – 4:01
8. Nepôjdem do domu – Nebudem, nebudem tak robiť- 3:14
9. Keď sa Slovák preč do sveta uberal – 7:43
10. Kvitniže mi, ruža – Nikda si, milý môj- 4:37
11. V tom Lučenci strom vysoký – Bože, bože, – 6:38
čo mám robiť – Pekná hora javorová
12. Svetom v diaľach sa len túlam – Nepi, Jano, nepi vodu — 8:21
Ešte si ja pohár vínka vypijem
13. Bude vojna, bude – Horou, chlapci, horou — 3:17
Bou si, šuhaj, bou si

Účinkujúci:
Spievajú: Martin Olšiak (1,4,8,11,13); Milan Olšiak st. (2,6,9); Veronika Spodniaková (3,10);
Jozef Šmykal (5); Cyril Pleško (12)
Ľudová hudba OLŠIAKOVCI:
Milan Olšiak ml. – husle
Martin Olšiak – akordeón
Ladislav Lakatoš – klarinet
Marcel Comendant – cimbal
Peter Koza, Branislav Zachar – viola
Erik Bartoš – Kontrabas

 

1. Hrochotská dolina – 2:38
2. Chodila dievčina – 3:18
3. Keď som išiou horou – 1:19
4. Hej, tam hore na holi – 4:14
5. Keď som išiou cez ten háj – Hej, čo ten šuhaj robí – 2:24
6. V tom kalinovom lese – 3:09
7. Boli sme my kamaráti verní – 2:38
8. Poďme, chlapci, poďme – 3:40
9. Čo ten vtáčik povedá – Hore Detvou idem – 4:18
10. Nad Hrochoťou čierny oblak – 2:02
11. Dneska si ja spievam – 2:00
12. Išiou Janík, išiou – 3:55
13. Videl som si frajerôčku v kostole – 2:29
14. V našom dvore studnička medokýš – 2:13
15. Hej, kamaráti moji – 3:38
16. Horou, chlapci, horou – Hrochotská Chochuľka – Hore tou Hrochoťou – 3:38
17. Dieča spoza hory – 2:12

Účinkujúci:
Milan Križo – spev

Ľudová hudba Olšiakovci

 

 

1. A na moste šípik rastie – A tá poľka, kozipoľka- 1:56
2. Javor, javor, suchá lieska – Išli furmani – Za päťdesiat rímskych- 4:10
3. Čo mám robiť – 3:09
4. Premilená mamko moja – 2:40
5. Mala som ja raz peknýho frajera – 2:55
6. Načo som sa ženil v septembri – Zamiloval som si diouča- 3:56
7. Kedz tadeto pôjdem – Hájiček, hájiček- 3:00
8. Tí moji rodičia – Ej, ty, Bystrô, Bystrô – 2:59
9. Rozkazovačky – 4:15
10. Z hriňovskýho vysokýho kostola – Kto je pod obločkom- 2:33
11. Ten hriňovský chotár – červená, biela skala – Dolinôčka, doli-,dolina – 2:41
12. Žalovala by sa – Zelenaj sa, zelená trávička- 3:26
13. Tam dole na dole- 2:14
14. Hriňovskí mládenci – čo ja smutná robiť mám- 2:19
15. Hore Dobronivou – 3:10
16. čechankárske – 2:17
17. Susedovia sa hnevajú – 2:14
18. Ta išiel môj milý – A v tom našom dvore- 4:08
19. Takýho son muža mala – Jedna cesta je do mľina – Č sa stalo včera večer – – 3:23
Hej, nikde ma nebolí

Účinkujúci:
Spievajú:
Ján Paprčka (2,9,17); Danka Ľuptáková (3); Ján Škoda (4); Eva Klimentová (4); Zuzana Samašová (5);
Juraj Dorot (6,17); Helena Melicherová (7); Emil Šulek (8); Marián Fajčík (9,11); Oľga Slosiariková (12,19);
Dana Karlíková (14); Mariana Lapinová (18);
Spevácka skupina Dobrona z Dobrej Nivy (1,13,15,19);
Ženská spevácka skupina z Hriňovej (7,10)
Ľudová hudba Jána Hrončeka z Hriňovej

1. A ti, predník, hraj – Štiri trieske, päť opaľkov- 1:43
2. Hromy bijú – Videl som si frajerôčku – 4:22
3. Akože mám smutná na svete žiť – 2:11
4. Ej, mamička, sirôtka – 3:26
5. Nebudem ja veselý – Ešte som sa len rodiť mal- 2:30
6. Prišlo písmo od cisára – Kerý dedko pod pec sadá – 1:46
7. Môj zelený veniec – Jaj, bože, prebože- 5:11
8. Pod oblôčkom ľalia – Kamaráti moji- 3:05
9. Mám frajera z tej Hriňovej – 2:26
10. Rozkazovačky – 3:45
Vychovaj ma, mamko – Spod spádovej skaly – Ani nie
za v?škom – Na moste vták – Prišlo mi na salaš –
Tadeto, tadeto – čože ja, ako ja – Ja som sám jediný
11. Na ton našon moste – 2:21
12. čo sa stalo, stalo – 2:21
13. Keď som išla cez zelený hájik – 2:11
14. Počul som na veži – 2:53
15. V tom hriňovskom peknom hájku – 2:01
16. Keď sa hora rozvíjala- 1:27
17. Prečo ste ma za vojačka ta zali – Kodiže to žitko zíde- 3:57
18. Dolu od Poľany – Nebol som ja doma- 2:04
19. Hybaj, diouča, ko mne slúžiť – Od kolieska do kolieska- 2:10
20. Rozkazovačky – 4:14
Keby mi neboli bračeka zabili – Slniečko sa níži –
Zavrelo sa diouča – Načo mi je, načo – Ej, mamička
moja – Keď som chodil – A či sa mi snívalo

Účinkujúci:
Ľudová hudba Jána Hrončeka z Hriňovej
Spievajú: Zuzana Maliniaková (1); Marián Fajčík (2,12,20); Danka Ľuptáková (3); Jana Kamenská (4);
Juraj Dorot (5,8,18,20); Oľga Slosiariková (6,11,16); Ľubica Segečová (7); Dana Karlíková (9);
Ján Paprčka (10,20); Emil Šulek (10); Marianna Lapinová (13); Jozef Kocman ml. (15); Ján Škoda (17)

Ženská (1,6,11,16,19) a mužská (1,17) sp. skupina Dobrona z Dobrej Nivy

 

1. Kedz tadeto pôjdem – Hájiček, hájiček, zelený hájiček- 3:01
2. Mám frajera v tej Hriňovej – 2:25
3. Ten hriňovský chotár – červená biela skala – Dolinôčka, doli-, dolina – 2:42
4. Mala som ja raz peknýho frajera – 2:56
5. Klikané – 1:50
6. Načo som sa ženil v septembri – Zamiloval som si diouča – 3:56
7. A v tej našej záhrade – Tak mi povedala šuhajkova mati- 4:19
8. Rozkazovačky I. – 4:14
Keby mi neboli bračeka zabili – Slniečko sa níži – Zaprelo sa diouča –
Načo mi je, načo – Ej, mamička moja – Keď som chodil – A či sa mi snívalo
9. Hriňovskí mládenci – čo ja smutná robiť mám- 2:19
10. čo sa stalo, stalo – 2:20
11. Kvitne ruža – 2:09
12. Hej, tichý vetrík po doline veje – Susedovci sa hnevajú – 5:27
13. čechankárske – 2:17
14. Dolu od Poľany – Nebol som ja doma od včerajšku – 2:03
15. Ta išiel môj milý – A v tom našom dvore – 4:08
16. Rozkazovačky II. – 4:15
Veje vetrík poľom – Ani mi do domu nechoď – Zastavme sa, chlapci –
Široký jarčok – Tečie vodička spod javoríčka – Povedže mi, moja milá –
Keď som išiou cez tie v?šky

Účinkujúci:
Ľudová hudba Jána Hrončeka:
Ján Hronček – 1.husle
Jaroslav Harazin – 2.husle
Peter Koza, Milan Berky – kontry
Viliam Kálay – cimbal
Jozef Kováč – basa

Spievajú:
Helena Melicherová (1,7)
Dana Karliková (2,9)
Zuzana Samošová (4)
Alena Karliková (7,15)
Mariana Lapinová (15)
Marián Fajčík (3,8,10,16)
Juraj Dorot (6,8,12,14)
Ján Paprčka (8,15,16)
Ženská spevácka skupina (1,11)

1. Hore Dobronivou – 3:11
2. Žalovala by sa – Zelenaj sa, zelená trávička- 3:26
3. Tam dole na dole – 2:15
4. Pálenuo, pálenuo – Nad Zvolenom – Ej, pime, pime- 2:26
5. Prečo ste ma za vojačka ta zali – Koďiže to žitko zíde – 3:57
6. A na moste šípik rastie – A tá polka, kozipoľka – 1:57
7. Hybaj, diouča, ko mne slúžiť – Od kolieska do kolieska- 2:11
8. Vykvitla mi biela ruža – 2:28
9. A ťi, predník, hraj – Šťiri trieske, päť opalkov – 1:43
10. Za našima humňi – Šťiri dni – 2:36
11. Aničkina mati – Ked sa hora rozvíjala – 2:19
12. Ta ma, bože, ta ma – 2:06
13. Keď som ja k vám chodievaval – Škoda ťa, šuhajko- 2:30
14. Povedz mi, Anička – Ej, hora, hora – 1:43
15. Širokuo je dobronivskuo pole – 5:55
Ťažko mamka chovala synáčka
Prečo ste ma zverbovali
16. Premilená mamko moja – 2:39
17. Takýho son muža mala – Jedna cesta je do mľina – – 3:22
čo sa stalo včera večer – Hej, nikde ma nebolí

Účinkujúci:
Folklórna skupina DOBRONA z Dobrej Nivy
Sólové spevy a predspevy:
Oľga Slosiariková (2,11,17); Ján Škoda (5,16); Eva Klimentová (8, 12,16); Zuzana Maliniaková (9);
Pavel Uhrin (13); Ján Žiga (16); Anna Polcová (4)
Ľudová hudba Jána Hrončeka:
Husle: Ján Hronček, Jaroslav Harazin, Ján Hronček ml.
Kontry: Peter Koza, Milan Hronček
Cimbal: Milan Hronček ml.
Basa: Jozef Kováč

 

1. Nebudem, nebudem – Páči sa mi, páči – Zahrajže mi, zahraj – Prepelička – 4:16
2. Beťár som parobok – Na Telgárte hrajú – Povedala moja milá – 3:15
3. Ani by som, moja miuá, mepomysleu – Buli sme na priadkach – 5:06
4. Taj či hore, taj či dou – Šesť dní do týždňa – 4:03
5. Kážu sa mi ženiť – Ženil by sa, ženil – Ach, mamičko, hoja – 3:13
6. Hej, horička, horička – Zakukala kukulienka – Kody toto žitko zíde – 5:02
7. Vychodí suniečko – Páni muzikanti – Umočiu mňa díždik – 4:42
8. Javorom, javorom – 4:23
9. Hojže, dievča, biela ruža – 2:31
10. Šuhajova stará mať – 4:23
11. O, len, dievča, netrkoc – Počkaj mňa, šuhajko – 3:35
12. Popri fare mostík – 2:49
13. A na medzi čerešienka – Pod obuočkom majerán – 3:20
14. Od Telgártu vietor prefukuje – 3:22
15. Pod bučkom, za bučkom – Vyletela holubička – 4:35

Účinkujúci:
Spieva Ján Ambróz
Hrá ľudová hudba Borievka pod vedením Igora Gašpara (A 1-3, B 5,7) a Juraja Dubovca (A 4–6,B 4,6,8)
a ľudová hudba Štefana Molotu (A 7, B 1-3)

1. Vyhorela lipka – Ešte som nechodiu – 2:30
2. Javorom, javorom – 4:23
3. A tam hore v potoce – 3:33
4. Zahrajte, zahrajte – Dolina, dolina – Mal som frajeročku – 4:16
5. Javore, širokie listy máš – Nežalej sa, miuá – 5:56
6. Vychodí suniečko – Páni muzikanti – Umočiu ma díždik – 4:42
7. Hojže, dievča, biela ruža – 2:31
8. Koť som išou čez tot les – Pounoci biua jedna hodina – Zvaliua sa skaua – 5:23
9. Zasiau som žitko – Už je po pounoci – 3:08
10. Šuhajova stará mať – 4:23
11. Tečie voda z javora – Ešte som v nedeľu pri miuej spau – 3:13
12 . Preleť, vtáčku, preleť – 4:07
13. Na tom našom dvore – Za jaročkom itata -2:26

Účinkujúci:
Spieva Ján Ambróz
Spoluúčinkujú:
Žofia Lunterová (8); Margita Demčíková (8); ženská spevácka skupina z Telgártu
(Mária Lunterová, Žofia Lunterová, Mária Knižková, Anna Remišová, Anna Laurincová,
Elena Šipulová, Margita Demčíková)

Hrá ľudová hudba Štefana Molotu

1. Hore tým Telgártom telegrafy stoja – 2:47
2. Kukurička strapatá – 1:57
3. A koť sme pri sklenici – 2:59
4. Jak tot mesiac na nebe vysoko – 4:23
5. Zaspaua Hanička – 2:13
6. Sama by mi koska – 3:08
7. Zapriahnem koníčka – 2:40
8. Koť som išou ku má miuej – 2:16
9. Ftody dobre vandrovať – 5:20
10. S telgarskoho kostelička – 2:31
11. Dobrý večier vám, pani krčmárka – 3:09
12. Buli sme na priadkach – 1:44
13. Pán kapitán – 3:47
14. Veď je uastovička pekný fták – 2:16
15. Du, du, du – 1:36
16. Po čože ja do kosteua pujdem – 2:12

Účinkujúci:
Spieva Ján Ambróz

Spoluúčinkuje Jana Ambrózová – spev (5,10)

Ľudová hudba Štefana Molotu

Štefan Molota – 1. husle
Zuzana Pokorná – 2. husle
Peter Mikulec – viola
Milan Hronček – viola
Andrej Jarolín – cimbal
Pavel Vician – kontrabas

1. Na Kráľovej holi – 3:29
2. Pod Telgártom – 1:46
3. A tam hore za dedinou – Zaspau Janík za humny – 4:24
4. Sadiu šuhaj – 4:31
5. Lístočku dubový – 2:30
6. Už jedna odbiua – 3:30
7. V mojej miuej dvore – 2:35
8. Poudruhej ouci mau – Ovečka belička – 3:54
9. Ide jar – Koť som išou čez polanku – Dobrý večier, frajeročka moja – 4:44
10. K horám, chuapci, k horám – 3:51
11. Dioučatko, lúbim ťa – 1:47
12. Kade chodím, fšade pijem – 4:42
13. Nač ste mňa, mamičko, vychovali – 1:44
14. Dobre ženám v tom telgártskom kraju – 4:24
15. Koť šuhaj vandrovau – De si bua, de si bua – Briežkom, miuá, briežkom – 4:47

Účinkujúci:
Spieva Ján Ambróz
Ľudovú hudbu B O R I E V K A vedie Igor Gašpar

 

1. Kážu sa mi ženiť – 4:17
Kážu sa mi ženiť – Ach, mamičko, hoja –
A koť sa ja zavezmem – Banuj, dievča, banuj
Hudobné spracovanie: Štefan Molota
2. Piesne z Horehronia – 3:55
Beťar som parobok – Na Telgárte hrajú –
Povedala moja milá
Hudobné spracovanie: Ondrej Demo
3. Hore tým Telgártom – 4:22
Ej, horička, horička – Zakukala kukulienka –
Hore tým Telgártom – Počkaj ma, šuhajko
Hudobné spracovanie: Štefan Molota
4. Trnky, trnky – 4:42
Nemysli si, dievča – O, len, dievča, netrkoc –
Trnky, trnky, trnky jedla – Buli sme na priadkach
Hudobné spracovanie: Ivan Dubecký
5. A ty, moja Dorotia – 6:05
Ach, bože môj – Nič nemám, nič nemám –
A ty, moja Dorotia – Majerán, majerán
Hudobné spracovanie: Štefan Molota
6. Parobské z Horehronia – 6:05
Nebudem, nebudem – Páči sa mi, páči – Ej, hop,
hop, hop – Prepelička – Zahrajže mi, zahraj
Hudobné spracovanie: Svetozár Stračina
7. Piesne z Telgártu – 3:57
Cesta hore, cesta dolu – Koť si ty kováč –
Za jaročkom kapusta
Hudobné spracovanie: Štefan Molota
8. Javorja, javorja – 6:05
Uboče, uboče – Javorja, javorja – V pondelok
doma nebudem – Kody toto žitko zíde
Hudobné spracovanie: Ondrej Demo
9. Rubári zo Šumiaca – 7:40
Ťažký život rubárovi – Pod ubočou
Hudobné spracovanie: Štefan Molota

Účinkujúci:
Spieva Ján Ambróz
Spoluúčinkujú:
Ján Kradlák (7); Juraj Čermák (7); Dievčenská spevácka skupina Vajana (3,9);
Mužská spevácka skupina folklórneho súboru Partizán (9)

OĽuN – Radio Bratislava vedie Štefan Molota (1-8); diriguje Július Karaba (9)

1. Od Telgártu vietor prefukuje – 3:22
2. Pri jaročku fijaločku – 4:18
3. Popri fare mostík – 2:49
4. Ani si sa, moja milá, nenazdaua – 2:39
5. Tak sa mi tej noci povodiuo – Pásuo dieuča pávy – 4:02
6. Pod bučkom, za bučkom – Vyleteua holubička – 4:35
7. A na medzi čerešienka – Pod obuočkom majerán – 3:20
8. Taj či hore, taj či dou – Šesť dní do týždňa – 4:03
9. Chodí milý po dvore – 1:49
10. Orali dva vuovky – Mám ja milú – Chceua stará muadou byť – 5:07
11. Od nás po vás – Zahrajte, zahrajte – 3:05
12. Hore zahradu – Pod obuočkom sosna – Jedno leží, druhvo beží – 3:31

Účinkujúci:
Spieva Ján Ambróz
Spoluúčinkujú:
Žofia Lunterová (A2, B3);
Ján Kradlák (A5, B5)
Hrá ľudová hudba BORIEVKA

predníci: Igor Gašpar (A1,3,4,5, B3,5); Juraj Dubovec (A2,6, B1,2,4,6)
kontry: Rudolf Veselovský, Martin Šúr
cimbal: Milan Hronček
basa: Miroslav Baran

1. Rozkazovačky z Podpoľania – 3:05
Žena moja mladá – Hrochotská, vraj Chochuľka –
Poľana, Poľana
Spieva Milan Križo
2. Nič sa mi nepáči – Pri detvianskom kostole – 2:55
Spieva Eva Faklová
3. Zamilovau som si diouča – 1:48
Spieva Jozef Faško
4. Dobrý večer, mamička – 2:45
Veď som si na tri dni kravy podojila
Spieva ženská spevácka skupina z Detvy
5. To dúbravskô malô pole – 1:22
Spieva Jozef Smutný
6. Vyspala som sa iste – Vychodí slniečko – 1:46
Spieva Anna Šatanová
7. Rozkazovačky spod Poľany – 3:18
Hore Detvou idem – Javoria, javoria – Ej, čože je to
za zelina – Na laze, na laze
Spievajú Igor Kovačovič, Ján Mráz, Ján Poničan-Kubík
8. Na hutianskom laze – 2:15
9. Laznícke preberanie – 3:03
Heligónkári: Jaroslav Jackuliak, Jozef Kamenský
10.Včera sa ma mamička spytovala – 2:12
Spieva Anna Pecníková
11. Teraz ja viem – 2:13
Spieva Vladimír Homola
12. Keby ste vedeli, čo čo by som ja chcela – 2:44
Spieva Anna Šatanová
13. Hej, kamaráti moji – Hej, pomaly, ovečky – 6:10
Spievajú Milan Križo, Pavel Bielčik
Fujaristi: Pavel Bielčik, Igor Danihel, Milan Križo,
Roman Malatinec, Ján Palovič, Jozef Šulaj
14. Ondríkove nôty – 3:30
15. či svitá, či mrká – 2:37
Spieva Ján Močko
16. Šípová ružička – 1:49
Spieva Elena Baculíková
17. Pozri, milá, na ten stromček zelený – 2:39
Spieva Milan Gábor
18. Svieť mesiačik do okienka – 1:48
Ženská spevácka skupina
19. čieže to ovečky hore grúňom idú – 3:35
Spieva Jozef Martinský
20. Sedí slávik na borovom prútku – 1:57
Spieva Veronika Spodniaková
21. Veje vietor, veje – 3:57
Spieva Jozef Svintek a ženská spevácka skupina
22. Nad tou Detvou zasvietilo slniečko – 2:47
Spieva Milan Matuška
23. Zaspieval mi sláviček – 2:02
Spievajú Elena Baculíková, Jozef Svintek
a ženská spevácka skupina
24. Keď som išiou popod chotár – 5:58
Ej, tam ma, bože, tam ma – Za našima humny –
Keď som išiou popod chotár
Vrchársky orchester vedie Ondrej Molota
Mužská a ženská spevácka skupina

Účinkujúci:
Ľudová hudba ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu (1-8)
Heligónári (9)
Ľudová hudba Juraja Pecníka (10-12)
Fujaristi (13)
Ženská spevácka skupina (18,21,23,24):
Elena Baculíková, Mária Blanárová, Drahomíra Dobošová, Anna Pecníková, Anna Procházková,
Veronika Spodniaková, Anna Šatanová, Mariana Šurinová
Mužská spevácka skupina (24):
Igor Danihel, Milan Gábor, Vladimír Homola, Milan Matuška, Ján Močko, Ján Palovič

1. Od Hrochoti do mlyna – 3:31
2. Zasadil som čerešničku – 2:20
3. Keď som išiou do Bystrici – 5:30
4. A tá naša gazdiná – 1:43
5. A vy hory, čierne hory – 5:06
6. Pred dedinou mostík – 2:59
7. Hej, horou, horou – 4:50
Pod oblôčkom švárnô diouča
8. Hej, svieťže mi, mesiačik – 3:48
9. Zamiloval som si – 3:16
10. Vyrúbali vysokú jedličku- 4:06
Prečo sa tí Očovania chudobní
11. Poďme, chlapci, poďme – 3:10
12. Keď ma máte zabiť – 2:23
13. Popred stoličný dom – 4:33
14. Darmo ma, mamička- 2:33
15. Hej, kamaráti moji – 2:45
16. Rozkazovačky – 5:59
Keď som na jarôčku – Prší dážď – čo ten vtáčik
povedá – čože je to za zelina – Hej, hora, hora –
Nebudem dobrý, nebudem – čakajte ma,
mamko moja

Účinkujúci:
Spieva Milan Križo
Spoluúčinkujú:
Ján Palovič (16)
Ľudová hudba ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu (1-10)
Ľudová hudba Juraja Pecníka (11,12)
Ľudová hudba Alexandra Daška (13,14)
Fujaristi (15) – Pavel Bielčik, Igor Danihel, Milan Križo, Roman Malatinec, Ján Palovič, Jozef Šulaj
Vrchársky orchester pod vedením Juraja Pecníka (16)

1. Na vrchu Poľany – Oženiu som sa napoly s plačom – Keď som išiou cez Dúbravy – 5:25
2. Zvädli ruže v tej našej záhrade – 2:16
3. Keď mesiačik vynde – 1:53
4. Preletelo vtáča – 3:07
5. Jaj, bože môj, prebože môj – 1:48
6. Tak mi moja, moja mati – Už Turek ide – 2:15
7. Fialôčka modrým kvitne – 3:32
8. Zarmútenô je už to moje srdce – 2:26
9. Haňurovské – 1:39
10. Starejšovská – 4:11
11. Cez Dúbravy bystrá voda pretekáva – 1:39
12. Chodí diouča po strnisku – 3:49
13. Keď som išiou sveta skusovati – 2:12
14. Ej, horička zelená – 1:56
15. Srdce, srdce – 4:20
16. A spopod majera – 2:12
17. Keď som išla po dúbravskom poli – 2:03
18. Orie Janík, orie zem – 1:45
19. Veď je na tých lazoch – 1:46
20. Mesiačik rohatý – 1:51
21. Derele z Ivín – 2:26

Účinkujúci:
Ľudová hudba:
1. husle – Ján Hronček (1947)
2. husle – Ján Čipčala (1975)
kontry – Slavomír Melicherčík (1974); Dezider Berky (1954)
cimbal – Zuzana Hrončeková (1983)
basa – Ján Klinec (1929)

Spievajú:
Ján Marcinek (1950) – 1; Zuzana Holíková (1993) – 2,7,15,19; Milan Šulek (1961) – 3,16;
Martina Smutná (1991) – 4,20; Mária Púpalová (1940) – 5; Jozef Smutný (1961) – 6;
Oľga Plevová (1980) – 8;
Milan Kováčik (1960); fujara Pavel Majdák (1952) – 10; Anna Marcineková (1960) – 11,14;
Emília Kamenská (1973) – 12,17,20; Ján Kulišiak (1942) – 13; Pavol Smutný (1936) – 18

Prvá nahrávka ľudovej hudby Jána Paprčku z Hriňovej a jej sólistov.

1. Veď je trnosliuka strom zelený – Za našima humny – 2:24
2. Bude vojna – Veselú, Anička, veselú svadbu máš — 4:06
Včera večer som si diouča zamiloval
3. Roztrhol sa oblak – Akože ja smutná cez ten háj zelený- 3:24
4. V záhrade som bielu ružu trhala- 2:02
5. Žeň sa, syn môj, žen sa – Janíčok beľavý — 5:38
Hoj, hriňovskou dolinou
6. Šuhajíčku švárny – Už je po polnoci- 4:32
7. Vrchárske – 1:25
8. Zvony zvonia – Už nad ránom kuhúty spievajú — 5:00
Išlo diouča, išlo večer od muziky
9. Vtedy som rozmarín zasiala – 2:13
10. A ty, žena, žena… – Nad Hriňovou je hájiček- 2:22
11. Fialôčka drobným kvitne – Odpísal mi z vojny kapitán — 5:47
Zabudol sláviček zaspievať
12. Rozkazovačky – 4:25
Na tej bystrej vode – Za takou, za takou – Stroja sa
páračky – Zdeľaka poznáte – Dolinečka, doli-, dolina –
Zasvieť mi, mesiačik – Ej, ty dubia, dubia – Ej, rodičia,
prerodičia

Účinkujúci:
Ľudová hudba Jána Paprčku:
Ján Paprčka 1955) – husle, spev – 10; Peter Konôpka (1953) – husle; Milan Hronček st. (1950) – kontry;
Peter Hronček (1979) – basa; Vladimír Homola (1983) a.h. – cimbal
Spievajú:
Paulína Haranzová – Bystrianska (1966) – 1,3,6
Helena Marišinová – Melicherová (1969) – 1,4,6,9
Jana Vrťová (1983) – 1,6,11
Roman Malatinec (1981) – 5, fujara – 5
Ján Paprčka (1950) – 2,8,12
Emil Šulek (1943) – 12

1. Vyrástol mi pod obločkom ľadníčok – Mať moja, mať moja – 2:29
2. Nad tou Heľpou jasné hviezdy svietia – 3:04
3. Ej, čieže to dievča – 1:43
4. Tota Heľpa – 2:26
5. Od nás do vás – 3:20
6. Sadila smeriečky – 1:54
7. Ej, padá dižď, padá dižď – 1:57
8. A za vodou jahody, jahody – 2:40
9. Ešte som tej noci – 3:28
10. Vydajte ma, mamko – Keď som sa ja vydávala – Za našima humny – 3:26
11. To heľpianskô šíro pole – 2:59
12. Keď si trubač na tej vojne zatrúbi – 2:35
13. Vyletela lastovička spod skaly – 1:38
14. Hodzaj tota Heľpa – 1:15
15. Keď som do vás chodievaval – 1:32
16. V našom dvore vyrosla jedlička – 3:22
17. Ach, bože, prebože – Čo mám robiť – Spievajte, dievčatá, hojaja – 4:28
18. Kedyže to žitko zíde – 1:44
19. Holubienka bez páru žiť nemôže – 4:22
20. Hore tým potokom – 1:16
21. Od kostela ku mlynu – 1:45
22. Povedal si u farára – 1:34
23. Svieti mesiac o polnoci – 1:29

Účinkujúci:
Mužská a ženská spevácka skupina z Heľpy
Sólové spevy a predspevy:
Lukáš Kukuľa (2,9,11,16); Anna Fedorová (3,6,13); Pavol Rusnák (9); Mária Mešťanová (22)
Heligónka a spev: Jozef Bošeľa (15)
Ľudová hudba:
Peter Pančík (1948) – 1. husle; Monika Hrončeková (1990) – 2. husle; Marián Giertl (1978 ) – 3. husle;
Lukáš Meľoš (1967) – viola; Jozef Pustaj (1963 ) – akordeón; Jaroslav Homola (1964) – cimbal;
Miroslav Pokoš 1963) – kontrabas

1. čo mám robiť – 4:02
Ej, veď je čerešnička
2. čo sa v svete deje – 2:36
Keď som išla cez ten zelený háj
3. Pod našim oblôčkom – 3:42
4. Keď som ja jab?čka ráňala – 2:55
Keď som išla po tej Detve
5. Môj zelený venie – 6:25
c Môj zelený veniec – Mati moja, mati –
Ten môj vianok zelený
6. Jaj, bože môj, prebože môj – 3:09
7. Šípová ružička kvitne z jara – 4:05
Vyriastol mi pod oblôčkom
8. Bodaj sa zlámala – 2:18
9. Tichý vietor pofukuje – 3:28
10. Jahoda, jahoda – 2:11
11. Pred naším domom – 3:48
12. Fialôčka modrým kvitne – 6:57
Zligotala sa hviezdička
13. Tej noci bila jedna hodina – 2:55
14. Pozdola Hriňovej – 2:06
15. Zahrajte mi túto – 4:38
Zahrajte mi túto – Koho rada vidím –
Každá žena dobre robí – Mužičku, mužičku –
Keď som bola taká chorá – Môj muž, to je
dobrý človek – Vyspala som sa iste

Účinkujúci:
Spieva Anna Šatanová
Spoluúčinkujú: Dievčenská spevácka skupina FS Poľana (5,15); Jaroslav Hazlinger – spev (11)
Ľudovú hudbu vedie Jaroslav Hazlinger a Ondrej Molota
Husle: Jaroslav Hazlinger, Ondrej Molota
Violy: Peter Mikulec, Milan Hronček
Cimbal: Milan Hronček
Kontrabas: Branko Hanes

Folklórny súbor Ipeľ a ľudová hudba Melicherčíkovci

Na pamiatku muzikantovi Jaroslavovi Melicherčíkovi, ktorý tragicky zahynul pri havárii autobusu pri Hriňovej 2.9.2007.

CD 1
1. Úvodné slovo (Juraj Dorot) – 1:16
2. Čo sa stalo nové v Lučenci na bráne (Štefan Šulek) – 1:52
3. Šípová ružička kvitne z jara (Iveta Šuleková) – 2:28
4. Prechodí sa dievča – V Lipovanoch hájiček (Marian Fajčík) – 7:26
5. V záhrade som bielu ružu trhala (Elenka Rubintová) – 1:43
6. Mám ja prsteň s čiernym očkom (Štefan Babic) – 1:36
7. Jaj, bože, prebože (Zuzana Samašová) – 2:13
8. Dobre tomu šuhajkovi (Marian Fajčík)- 4:24
9. Ide dieuča po ulici (Jozef Šulek, Zuzana Samašová) – 3:49
10. Zamilovau som si – Jaj, Anička, rád ťa mám (Juraj Dorot) – 3:23
11. Orie Janík, orie to lučenskô pole (Štefan Šulek) – 2:48
12. Počože ja, počo – Jaj, bože môj, prebože môj (Janka Melicherčíková)- 4:05
13. Keď som išiou z Ameriky do Prahy (Jozef Šatara) – 1:24
14. Žiaden človek nevie – Chodila som po tej pánskej záhrade – Taká sa mi príležitosť stala- 3:56
(Dievčenska spevácka skupina)
15. Hej, Amerika, zem široká (Marian Fajčík) – 3:41
16. A v tej našej záhradôčke (Jarka Stieranková) – 2:22
17. Joj, otec môj, otec môj (Štefan Šulek) – 1:57
18. Akože ja pôjdem (Barbora Mihóková) – 2:37
19. Tenigres, Tenigres (Vladimír Segeč) – 2:09
20. Trávička, tráva, zelená tráva – Išiou by ja do vás (Juraj Stieranka – heligónka) – 2:54
21. Jaj, bože môj, svet môj zarmútený (Janka Melicherčíková- 1:55
) 22. Podpolianske rozkazovačky – Išieu som do krčmy… – 3:31
(Jozef Šatara, Jozef Šulek, Vlado Segeč)

CD 2
1. Nad tou Lešťou svieti hviezda jasná (Iveta Šuleková) – 2:24
2. Keď som ja bol 16-ročný mládenec Jozef Šulek – 2:17
3. V tej leštianskej mútnej vode (Jarka Stieranková) – 2:24
4. Cez tú Lešť je drobná hradská (Štefan Babic, Ľubomír Karásek – heligónka) – 2:03
5. Čo sa stalo v tej Lešti dedine (Mária Jarabová) – 2:10
6. V tôni stojí studňa murovaná (Štefan Šulek, Iveta Šuleková) – 2:13
7. Vzala voda tie leštianske mosty (Jarka Stieranková, Juraj Stieranka – heligónka) – 2:39
8. V nedeľu poobede Juraj Dorot – 2:24
9. Srdiečko ma bolí Zuzana Samašová – 1:08
10. Blok piesní z Novohradu – Keď som išiou z milovania…- 4:29
(Marian Fajčík, Štefan Babic, Jozef Šulek)
11. Akože ja smutná na tej Lešti žiť (Elenka Rubintová) – 1:35
12. Ej, povedzže mi, moja milá, povedz (Jozef Šatara) – 2:04
13. Na prostriedku na tej Lešti (Anna Kľuková) – 2:08
14. Padá sniežik padá (Štefan Babic) – 1:59
15. Mala som ja vo fertuške čerešne (Mária Perenčeiová, Ľubomír Karásek – heligónka) – 2:17
16. Nie tak dneska ako vlani (Vladimír Segeč) – 2:18
17. Keď som išla cez zelenú lúčku (Iveta Šuleková) – 1:41
18. Medzi dvoma bučky (Jozef Šulek) – 2:12
19. Slniečko sa níži (Mária Perenčeiová) – 1:25
20. Viem ja jeden biely dom (Jozef Šulek) – 3:39
21. Jaj, bože, prebože – Išli dieuky na jahody (Martina Rubintová, Veronika Stančíková)- 1:40

Účinkujúci:
Ľudová hudba Melicherčíkovci:
Jaroslav Melicherčík – 1. husle; Juraj Stieranka – 2. husle; Slavomír Melicherčík – kontrabas;
Martin Stieranka – viola; Zdenko Černák – cimbal; Alexander Agócs a.h. – tárogató

 

Medzinárodné rómske piesne v podaní ľudovej hudby Kuštárovcov a jej sólistov.

1. Ola Roma palo droma (Slovakia) – 2:02
2. Avča more pale mande (Hungary) – 1:46
3. Gele čhavóre le drom (Romania) – 3:04
4. Te me, mamo, adarik džav – Mačiľom, mačiľom (Slovakia) – 4:51
5. Odí káli mačkica (Slovakia) – 2:27
6. Le savore naškeran (Romania) – 3:11
7. Láčho lavutár (Slovakia) – 2:16
8. Le romengri čhajóri – Dželem, dželem… (Balkan) – 5:35
9. Haj, haj, devla, so kerdiom (Romania) – 1:55
10. Ciganka je mala (Vojvodina) – 2:41
11. Evo banke, cigane moj (Vojvodina) – 2:29
12. Ajso čhávo ma mangelas – Ola Roma nič nakeren (Sloviakia) – 3:27
13. Alacsony ház – Mikor mentem Slovákiába (Hungary) – 2:36
14. Cinďom pochtanóro – Ada dives báro bijav (Slovakia) – 5:42
15. Párne gada, cipelate (Hungary) – 1:32
16. Kalo gadóro – So kerava (Slovakia) – 4:14
17. Lele verde siminok (Romania) – 2:50
18. Oči čornye (Russia) – 3:40
19. Cigany ľúbjat koni (Russia) – 3:15

Účinkujúci:
Ľudová hudba bratov Kuštárovcov
Peter Kuštár – 1. husle; Martin Kuštár – 2. husle
Milan Hronček – viola; Andrej Jarolín – cimbal
Jaroslav Kováč – kontrabas; Elemér Görči, a.h. – klarinet

Spievajú:
Peter Kuštár (1,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,1618,19)
Martin Kuštár (1,3,4,5,7,8,9,12,14,16,18,19)
Dorota Dohnalová (2,6,7,12,17); Daniela Suchánová (2,5,7,12,15)
Adriana Jarolínová (10)

1. Ej, každá žena dobrá – 1:27
2. Cez tú Hrochoť – 2:25
3. Poďme, chlapci, poďme 1. Hore Dobronivou – 3:12
4. Chodil Janík – Vädnú ruže – 2:38
5. červený kantár – 5:46
6. Bolaže to svadba – Koníčok sivastý – Pozdola tých Poník 1. Hore Dobronivou – 6:13
7. Včera večer – Pri potôčku – 2:54
8. Keď ma máte zabiť – 2:10
9. Kde si bola, moja milá – Štyri hodinky bili – 2:52
10. Mám ja hrušku – 2:33
11. Z jedného veľkého v?šku – Konope, konope – 4:20
12. Ako ťa mám milovati – 3:07
13. Javor, javor- 1:49
14. V šírom poli hruška 1. Hore Dobronivou 1:33
15. V tej ponickej maľovanej… – Chlapec som ja, chlapec – 3:28
16. čkalo sa mi – V malom hájičku – 5:42
17. čardáše spod Poľany – 5:34

Účinkujúci:
Spievajú:
Ján Močko (1,6,9, 15,17)
Anna Pecníková (2,4,9, 11a,13, 16,17)
Milan Križo (3,8)
Monika Gajdošová (7, 14,17)
Tibor Sedlický (10,11b)
Juraj Pecník (10)
Katarína Onofrejová (11b)
Ľudová hudba Juraja Pecníka (12)

Ľudová hudba Juraja Pecníka:
Juraj Pecník – husle
Tibor Sedlický – husle
Ján Pecník – viola
Viliam Didiáš st. – cimbal
František Herda – kontrabas

 

1. Jaj, bože môj, čo mám robiť – 2:28
2. V tom Prešporku, pri Dunaji – Keď som začal k mojej milej chodiť – 5:47
3. Široká je cesta – Skala, skala – 3:44
4. Keď som išieu cez tú horu – Cez ten Priechod – Keď som išieu cez dolinu – 4:45
5. čo som ti urobila – 2:39
6. Ako ťa mám, dieuča, milovati – Už kohútke spievajú – 2:33
7. Jaj, bože, prebože – Po záhrade chodila – 3:04
8. Zasvieť mi, mesiačku – Na tej lúke – 5:23
9. A vy páni, bystrickí páni – 3:53
10. Tej noci sa mi snívalo – Bystrická kasáreň – 3:11
11. Odpadla mi šablička – 1:23
12. Ide deva po záhumní – Taká sa mi príležitosť stala – 3:56
13. Na Dunaji šaty prala – Hore, dolu, hore tou dolinou – 2:10
14. Keď som išla z hájička – Svieti mesiac o polnoci – 4:58

Účinkujúci:
Spievajú:
Anna Kapustíková (Poniky) 1
Anna Pecníková (Hrochoť) 3,12
Mária Slávová (Hrochoť) 5
Anna Jakubíková (Hrochoť) 8
Ján Močko (Poniky) 2,13
Vladimír Homola (Priechod) 4,6
Ján Saktor (Horná Mičiná) 9
Ženská sp.skupina z Hrochote (3,7,14) a Poník (10)

Ľudová hudba Juraja Pecníka:
Juraj Pecník -1. husle
Tibor Sedlický – 2.husle:
Ján Pecník -viola
Viliam Didiáš st. – cimbal
František Herda – kontrabas

 

 

1. Pekná som ja, pekná – 1:52
2. Načo som na svete narodená – V šírom poli kríž – 3:53
3. Sľúbil sa mi milý – 4:55
4. V našom dvore rastie stromčok borový – 2:44
5. Pod lipkou zelenou – A pod tou horou – 4:08
6. Išiel milý pole orať – 1:35
7. Na tej lúčke, na zelenej – 3:16
8. Vädnú ruže, vädnú puke – 2:21
9. Mám pred domom – Ej, ty, brána, brána – 3:58
10. Žiadna mamka nevie – 2:11
11. čo sa v svete deje – 4:54
12. Dám vám ja, mamička, dám vám radu – 2:18
13. Vtedy sa mi šuhajčok zapáčil – Pije, pije, hej, pije, pije – 3:57
14. Vychodí ponad Hrochof hviezda – 3:54
15. Svieťže mi, mesiačik – 1:53
16. Myslela si moja mať – 1:41

Účinkujúci:
Spieva: Anna Jakubíková

Hrá ľudová hudba Juraja Pecníka:
Juraj Pecník – 1. husle
Tibor Sedlický – 2. husle
Ján Pecník – viola
Viliam Didiáš st. – cimbal
Ľubomír Gubáš – kontrabas

 

 

 

1. Frajerka mi hrubá – Myseľ moja, myseľ – Poľana, Poľana – Čože ja, jako ja – 4:22
2. Keby ste vedeli, čo by som ja chcela – 2:44
3. Počúvaj ma, milá – 4:33
4. Heráčovské cifry – 4:28
5. Nepime tu, pome ďalej – 4:29
6. Rozkazovačky z Podpoľania – 9:09
Keď som sa verboval – Zahraj mi, mužička, pekne – Nebudem ja dobrý –
Hej, čože som porobil – Joj, bodaj skazu vzala – Beťár som ja Jano –
Ešte som len týždeň vojak – Darmo ma, moľ moja – Stroja so ma, stroja –
Ej, nikde ma nebolí – Nak sa žiadna nenazdáva – Z Hrochoti do Poník
7. Lepšie je na Hute cestárovi – 2:33
8. Zelený rozmarín – 2:34
9. Hora, horička – 2:15
10. Tí brezňanskí oficieri – 2:13
11. Niet beťára v Pohorelej – 4:23
12. Od paseči vietor veje – Veje vietor po ovsenom klase – 3:18
13. V Pohorelej jeden dom – Hoc aj Pohorela – 4:03
14. Rozkazovačky z Horehronia – 7:47
Kedyže to žitko zíjde – A keď sa ja, a keď sa ja zavezmem –
Povedala nioja milá – Umočil ma dáždik – Kázala mi mati – Páslo dieča pávy –
Kopala studienku

 

1. Keď sme sa milovali – 2:42
2. Cigánske piesne I. – 4:27
Načo pôjdem domov – Ach, mamičko, mamko moja
3. Prší, prší, len sa leje – 4:24
4. Mám ja hrušku – 3:15
5. Škovránok (Grigoras Dinicu) – 5:37
6. Východoslovenské piesne – 3:08
Padalo jabločko – ďaleká paseka
7. Vrchárske melódie – 2:57
8. Slovenské tangá I. – 3:44
Dve oči neverné (Gejza Dusík / Pavol Braxatoris)
Skôr, než odídeš (Jozef Frank / Boris Boca)
9. Čardáš a-mol – 3:09
10. Cigánske piesne II.- 3:39
Imar avel – Phadiľa, phadiľa – Akor e čhaj barikáni – Me nakamav
11. Cirkus Renz (Gustav Peter)- 3:31
12. Nepovedz ty, dievča, materi – Ani sa mi nedeľa nedeje- 5:13
13. Židovské melódie- 4:07
Hava Nagila – Hatikva – Haveinu Scholem Alejchem
14. Slovenské tangá II. – 8:23
Nečakaj ma už nikdy (Zdenek Cón / Otto Kaušitz)
Čo sa mi môže stať (Gejza Dusík / Pavol Braxatoris)
So slzami v očiach (Dušan Pálka)
Biele margaréty (Pavol čády)
Rodný môj kraj (Gejza Dusík Pavol Braxatoris)
15. Variácie na rumunskú ľudovú pieseň (Toni Iordacha) – 4:03
16. Slovenské polky- 2:17
Nájdem si ja muzikanta takého
(František Kováčik / Miloš Pikulík)
Anka, Anka, ja ťa ľúbim (Ján Pelikán)
17. Eviva Espaňa(Leo Caerts) – 2:04
18. Granada (Agustín Lara) – 2:25

Účinkujúci:
Ľudová hudba Juraja Pecníka
Spievajú:
Miroslav Matušov (1,3,4,8,10,12,14,16); Tibor Sedlický (1-4,8,10,12,14,16); Štefan Turek (2,10,12);
Juraj Pecník (2,10); Anna Pecníková (2,6,10,12,16); Anna Šatanová (10,12,16)

 

1. Vrchárske skríža – 4:40
2. Vrchárska nálada – 3:06
3. Vrchárske strigy – 7:41
4. Vrchárska láska – 5:55
5. Vrchárske prsty – 6:33
6. Vrchárske rozkazovačky – 6:10
7. Vrchárske čardáše – 4:09
8. Vrchárske starodávne – 10:54
9.Vrchárski primáši
Účinkujúci:
Vrchársky orchester pod vedením Juraja Pecníka a jeho sólisti
Husle: Juraj Pecník (1-9); Vilam Didiáš (1-9); Jaroslav Harazín (5,6,9); Peter Konôpka ml. (5,6,9);
Peter Brindzák (1-8); Jaroslav Hazlinger (9); Tibor Sedlický (2,4,7,8); Marcel Kováč (9); Matej Kováč (9);
Jana Ambrózová (1,2,4,7,8); Anna Pagáčiková (2,8)
Kontry: Milan Hronček, Peter Mikulec, Ján Pecník
Cimbaly: Martin Budinský, Andrej Jarolín, Milan Hronček
Basy: Pave Vician, Jaroslav Kováč, Milan Gonda

Spievajú: Ján Palovič (2,6); Igor Danihel (6,8); Ján Chabada (4); Anna Šatanová (4); Anna Pecníková (8)

Populárna ľudová hudba Zlaté husle.
Spievajú: Veronika Spodniaková, Anna Pecníková, a Igor Danihel

1. Vyšila mi moja mamka sukničku – 4:00
Od Poľany ide búrka
2. Prečo si má milá – 4:37
3. Chodí diouča po strnisku – 4:03
4. Už je koniec – 3:37
Oj, neplačte vy rodičovia
5. Počkajte vy kamaráti – 5:02
Rúbau som čačinu
6. V tej našej záhrade – 5:35
A tam dolu v zelenom hájičku
Na tom v?šku balzamovom
7. Mení sa mi mení – 6:24
Zarmútenô je už to moje srdce
8. Vrchárske mremarancie – 2:25
9. Ide deva po záhumní – 4:31
Už je po pounoci
10. Hájičok, hájik – 3:53
Aj od vás mamko moja
11. Kukučka v hájiku zakukala – 5:04
Spraviu som fujerku
12. Ty slatinský apatieká – 4:32
r Tie slatinskie diouky
Veď je v našom dvore
13. Nebola som doma – 5:55
Keď som išla cez slatinský majer
14. Vyše nášho domu – 4:53
Pod Vígľašom husári
15. Zabudou slávičok zaspievať – 2:58
Nebudem, nebudem na tom Stožku bývať

Účinkujúci
Spievajú:
Veronika Spodniaková – 1-4,7,9,10,12,14,15
Anna Pecníková – 6,13; Igor Danihel-2,5,11
ZLATÉ HUSLE:
Martin Sleziak – husle
Róbert Puškár – husle
Peter Parničan – husle
Peter Gabriel – viola
Milan Hronček – viola
Martin Budinský – cimbal
Peter Paškaj – kontrabas

 

F. S. Jánošík Fiľakovo, F. Sk. Ipeľ Trebeľovce, F. S. Hriňovčan, a ľudovej hudby Jána Paprčku ml. Spievajú: Štefan Babic, Jozef Šatara, Jozef Šulek, Marian Fajčík, Dušan Golian, Viliam Slovák, Ivetka Šuleková, Janka Vrťová, Milka Gibalová, ženská spevácka skupina

1. Čierne ja oči mám – 2:33
2. Chodí milá po strnisku – 4:44
3. Rozkazovačky – Pri brode na vode… – 4:36
4. Na hriňovskom moste – 2:17
5. Chodievajú chlapci k nám – Čo som taká – Von z prírody- 5:23
6. Lepšie je nevesty milovati – 2:28
7. Za vodou za vodou- 5:17
8. Dolu cintorínom- 6:35
9. Kukučka v zelenom hájku kukala – 2:02
10. Kamarátí moji – Mangutovo, Klopotovo – A tam dolu, dolu- 3:30
11. Keď som stála – Vzala voda – Mám pred domom – A na Rátke – 6:07
12. Na vrchu na Sitne – 2:29
13. Zasvieť mi, mesiačik – Šípová ružička – Kerý šuhaj- 6:50
14. Išla moja milá – Na dubovom prútku- 4:30
15. Spoza vrch Poľany- 3:36
16. Rozkazovačky – Janík, Janík, hybaj domov…- 7:41

Účinkujúci: F. S. Jánošík Fiľakovo, F. Sk. Ipeľ Trebeľovce, F. S. Hriňovčan, a ľudovej hudby Jána Paprčku ml.
Spievajú: Štefan Babic (1,3,10,16); Jozef Šatara (3,6,12,16); Jozef Šulek (3,14,16); Marian Fajčík (3,4,8,16); Dušan Golian (3,16); Viliam Slovák (16); Ivetka Šuleková (2,9); Janka Vrťová (5); Milka Gibalová (13); ženská spevácka skupina (11)

Prvý výber rozkazovačiek a prekáračiek z repertoáru ľudovej hudby Ďatelinka, ľudovej hudby Jána Hrončeka, Júliusa Bartoša – Šuka a Juraja Pecníka.

1. Keď som išiou cez Dúbravy – Oči sivie, nohy krivie – – 4:02
Poľutuj ma, milý – Jedna mamka mala dcérku –
Mám ja frajerôčku – Letela biela husička
2. Skade k vám – Joj, z v?šku do doliny – čože si, – 3:40
Palíček – Molotove husle – Nebudem tu, nebudem –
Ej, hora, hora
3. Pri kostole studnička – Dolina, dolina, dolina – – 4:05
Ej, nikde ma nebolí – Ešte raz ja do vás pôjdem –
Vyriastol mi pod oblôčkom
4. Načo mi je, načo – Zamiloval som si – Kamaráti moji – – 3:23
Ešte sme neboli – Svitaj, bože, svitaj –
A tá moja nemoja
5. Zasvietilo slnko – U tých Priatkov – Poza ten náš – 5:59
dvor – Susedovie syn – Nemysli si, Nociarova
frnduľa – Od Nociarov do Babicov
6. Vychovaj ma, mamko – Spod spádovej skaly – – 3:45
Ani nie za v?škom – Na moste vták – Prišlo mi
na salaš – Tadeto, tadeto – čože ja, ako ja –
Ja som sám jediný
7. V nedeľu večer som s mámilou spau – – 3:47
Neorau, nesiau som – Keď ja pôjdem ta dole
8. Veje vetrík poľom – Ani mi do domu nechoď – – 4:15
Zastavme sa, chlapci – Široký jarčok –
Tečie vodička spod javoríčka – Povedže mi,
moja milá – Keď som išiou cez tie v?šky
9. Takýho son muža mala – Jedna cesta je do mľina – – 3:22
čo sa stalo včera večer – Hej, nikde ma nebolí
10. Keď som išiou na zboj – Ide diouča – Trdíkovci – – 2:52
Od zemi hraj
11. Išli furmani – Dobrý večer, frajerôčka moja – – 5:10
čo ja budem doma biť – Ej, dobrý večer, pani
krčmárka – Keď som išiou z vojny domov –
Trápi sa moja mať – Nebojím, nebojím sa pána –
U Komov na sude
12. Oženiu som sa ja – Ide šuster po dedine – – 3:17
Počkajte vy, luteráni – Veď je zdola Poník
13. Kde si bola, moja milá – Štyri hodiny bili – Vyspala – 7:48
som sa iste – Taká sa mi príležitosť stala –
Nežeň sa ty, šuhajko – Myslela si moja mať –
Keď som bola v Očovej na tanci

Účinkujúci:
Ľudová hudba ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu – č. 1,2,3,5,7
Ľudová hudba Jána Hrončeka – č. 4,6,8,9
Ľudová hudba Júliusa Bartoša – Šuka – č. 10,11
Ľudová hudba Juraja Pecníka – č. 12,13

 

Druhý výber rozkazovačiek a prekáračiek. Ľudové hudby: Ďatelinka, Hrončekovci, Pecníkovci, Paprčkovci, Kováčovci

1. Joj, dobre mi je, dobre – 3:04
Zvečera, zvečera – Počo pôjdem domov – Zabili
šuhajka – Hrochotská, vraj, Chochuľka – Ani mi tí
hudci – Joj, čože som porobiu – Jarabá sliepočka –
čože ja, ako ja – Ja som sám jediný – Štyri hodiny
bili – Doliny, doliny
2. Keď som sa verboval – 9:09
Zahraj mi, muzička, pekne – Nebudem ja dobrý – Hej,
čože som porobil – Joj, bodaj skazu vzala – Beťár som
ja Jano – Ešte som len týždeň vojak – Darmo ma, mať
moja – Stroja sa ma, stroja – Ej, nikde ma nebolí –
Nak sa žiadna nenazdáva – Z Hrochoti do Poník
3. Konopa, konopa – 7:10
Dobre mi je, dobre – Keď sa ruža – Tajila som, tajila –
Moje oči vždy veselie boli – Dunaju, Dunaju – Zvečera
je jasno – Kukurička strapatá
4. Kedyže to žitko zíjde – 7:47
A keď sa ja zavezmem – Povedala moja milá – Umočil
ma dáždik – Kázala mi mati – Páslo dievča pávy –
Kopala studienku
5. Hopsa, diouča, srdce moje – 3:30
Mal som dve frajerky – Javore, javore – Dajte ma,
mamko – Z v?biny cigáni – Zoťau som javorca –
Zasvietilo jasnô slnko
6. Keby mi neboli bračeka zabili – 4:12
Slniečko sa níži – Zaprelo sa diouča – Načo mi je,
načo – Ej, mamička moja – Keď som chodil –
A či sa mi snívalo
7. Na tej bystrej vode – 4:25
Za takou, za takou – Stroja sa páračky – Zdeľaka
poznáte – Dolinôčka, doli-, dolina – Zasvieť mi,
mesiačik – Ej, ty dubia, dubia – Ej, rodičia, prerodičia
8. Štidiri, štidiri – 4:06
čože som porobiu – Veď ja dobrý nebudem – Keď som
slúžil na Budinej – čože budeš robievať, Janíček –
Dobre mi bývalo
9. A v tom našom tokajíčku – 4:43
Hop a cup – Frajerôčka moja – Kone moje, kone –
Horička zelená
10. Idú chlapci, idú – 5:13
Povecte mi, chlapci – Diouča spoza hory – Jeden,
dva, tri… – Keď ja pôjdem ta dole – So mňa bude
prekrásny vojáčik

Účinkujúci:
Ľudová hudba Mateja Kováča č. 1
Ľudová hudba Juraja Pecníka č. 2,3,4
Ľudová hudba Jána Hrončeka č. 5,6
Ľudová hudba Jána Paprčku č. 7
Ľudová hudba ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu č. 8,9,10

Spievajú:
Ján Šimko (1); Ľuboš Brzuľa (1); Dušan Kováč (1); Ján Močko (2,8); Štefan Turek (2,4);
Vladimír Homola (2); Anna Šatanová (2,3,4); Anna Pecníková (2,3,4); Jozef Mak (4);
Jozef Bialik (4); Tatiana Knižková (4); Marián Fajčík (5,6,9,10); Juraj Dorot (5,6);
Jozef Kocman st. (5); Jozef Kocman ml. (5); Ján Paprčka (6,7); Emil Šulek (7);
Jozef Svintek (8); Milan Matuška (8,9,10); Milan Gábor (8,9); Milan Križo (8);
Jozef Smutný (8); Jozef Šulek (9,10); Štefan Babic (9,10); Viliam Slovák (10); Dušan Golian (10)

1. Povedzže mi raz – 4:35
2. A ty moja kamarátka – Stratela som zrkadlo – 4:37
3. Chodela Anička – 3:37
4. Poduj mi, vetríček – Neškodí mi voda spod Sokolia – – 4:51
Kde som žala – Slobodienka moja
5. Z javorovho pníčka – Dal mi šuhaj jab?čko — 4:09
Všetci ľudia povedali – Ej, láska, láska
6. Kde sme žali – 1:53
7. Zavandroval Janíček – 3:31
8. Keď som išiel v noci – 4:38
9. Ide šuhaj polom – Preletela lastovienka – Šuhajíček švárny- 2:47
10. Trcipolka – 2:17
11. Príď, šuhajko, ku mne – Počkajže ty, kučeravá – Ej, pojme, milý- 3:47
12. Dobre mi kosička – 1:00
13. Jak je do neba vysoko – 3:40
14. Veruže si spievaj, Terchovská dolina – 1:55

Účinkujúci:
Dievčenská spevácka skupina a terchovská muzika folklórneho súboru Rozsutec:
Katarína Bariaková, Katarína černáková, Janka Dolníková, Janka Fujdiaková, Lenka Michnová,
Lucia Ochmanová, Kajka Tomaščíková, Erika Pavlusíková, Petra Ručeková, Miladka Zakopčanová

Pavol Magát – 1.husle, spev
Miroslav Bízik – 2.husle, harmonika, spev
Tibor Mahút – husľová kontra, spev
Jozef Tichý – violová kontra, spev
Vincent Krkoška – basička, heligónka, spev

1. A ja smutný, zarmútený (Terchová) – 3:41
2. Môj otec, moja mať (Horehronie) – 3:22
3. Hore pod skalami (Liptov) – 4:29
4. Na Myjave pod lipkami (Myjava) – 5:12
5. Keď jem išol za ovcami (Rusínska pieseň) – 2:14
6. Na zelenim bučku (Rusínska pieseň) – 3:16
7. Trávnica z Terchovej (Terchová) – 2:23
8. Pri muzike (Terchová) – 3:49
9. Zabelej sa, zabelej (Veľké Rovné) – 3:22
10. Karičky zo Spiša (Spiš) – 4:27
11. Zbujacky (Horná Orava) – 4:13
12. Mala som ja frajera (Terchová) – 3:25
13. A koď sme pri sklenici (Šumiac) – 2:53
14. Piesne z Marikovej (Stredné Považie) – 4:10
15. Goralské polky (Horná Orava) – 3:00
16. Na zálety (Terchová) – 3:41

Účinkujúci:
Sólový spev:
Mária Hrebeňárová (3,9)
Trio z Chotára (7,8)

Hrajú:
Ján Rybár – 1. husle, viola, spev
Juraj Hudec – 2. husle, spev
Marián Rybár – violová kontra, 2. husle, píšťalka, spev
Miroslav Holeša – violová kontra, spev
Jaroslav Holeša – kontrabas, basička, spev
Martina Horská – cimbal
Vincent Krkoška – 2. husle, heligónka, spev
Miroslav Bízik – akordeón

Spievajú:
Mária Beníčková, Peter Brxa, Roman Brxa, Barbora Čaplická, Peter Drvár, Adriána Hrušková,
Zuzana Chmelárová, Kristína Chudejová, Miloš Klein, Peter Klein, Júlia Knapcová,
Zuzana Krajčušková, Simona Kubíková, Jana Majsniarová, Peter Malík, Gabriela Martinková,
Martin Poláček, Slávka Poláčková, Martin Ružbarský, Miroslava Svinčáková, Miroslava Škvarnová, Milan Štalmach, Miroslava Švejdová, Janka Veselá, Dana Zábojníková

1. Vyletela prepelička z prosa (Terchová) – 3:24
Keď išol môj milý
2. Piesne z Púchovskej doliny – 3:44
Starali sa moja mať – V šírem poli lipka
3. Ej, tam spod Tater (Horná Orava) – 4:16
(Goralské piesne)
4. Zábava na Myjavských kopaniciach 4:29
5. Svieti slnko aj mesiaček – Štyri míle zeme (Terchová) – 3:01
6. Svadobné piesne z Kysúc – – 4:30
Zaspievaj si, dievča – Prepletaj, zapletaj –
Ja ide tá rybečka – Zbohom ostávajte
7. Ja koňa napájal (Zemplín) – 4:24
8. A kedz ja še zavežnem (Zemplín) – 3:20
9. Široko-daleko (Lietava) – 3:46
10. Melódie z Terchovej – 3:11
11. Pred faru je mostek – A veru Huboké (Terchová) – 4:44
12. Už uravli odletili – Oj, žitko, žitko (Rusínske) – 4:09
13. Fialôčka polnia – Na sučianskom moste (Turiec) – 2:36
14. Goralské polky (Horná Orava) – 2:49

Účinkujúci:
Folklórny súbor ROZSUTEC
Sólové spevy: Silvia Balvonová (2,9); Helena Zahradníková (6); Vincent Krkoška (9)
Vincent Krkoška – heligónka (5,10); spev (5)

 

1. Niet beťára v tej Slatine – 1:59
2. Povej, vetrík, povej – 1:37
3. Pred dedinou mostík – 2:59
4. čie sa to kone na dvore – 1:48
5. Keď som išou kolo mlyna – 3:03
6. Dobrý večer, frajerôčka moja – 2:31
7. Medzi dvoma hájky – 5:47
Neni hodno pod oblôčkom státi
Neoriem, nesejem
8. Dobrý večer, dobrý deň – 2:11
9. Dneska som na doline – 3:22
Na zelenej pažiti
10. Zamiloval som si dioučatko počernô – 3:16
Na náš oblok sadla lastovička
11. Už mi trúbia, marš mi hrajú – 3:00
12. Tá bystrická, tá kasáreň – 3:04
Načo ste ma za vojačka ta vzali
13. Svieti mesiac – 2:27
14. V našom dvore – 3:07
15. To slatinskô pole 16. Rozkazovačky – 1:40
Strom zelený – Keď som bou na bani – Zasiau
som žitko – Keď som išiou z jarmoku –
V dubovej hore – Vtedy sa mi, vtedy –
Hrochotská vraj Chochuľka – Hrajte mi, cigáni –
Keď som na jarôčku – Veď ja dobrý nebudem –
Darmo mi je, darmo – Keď som išiou horou

Účinkujúci:
Spievajú: Jozef Svintek (1,2,6,7,11,12,15,16); Milan Križo (3,10,16);
Elena Baculíková (4,8,14); Milan Matuška (4,5,9,13,16)

Ľudovú hudbu vedie Ondrej Molota a Jaroslav Hazlinger
Husle: Ondrej Molota, Jaroslav Hazlinger
Violy: Slavomír Šurina, Július Felbaba
Cimbal: Milan Hronček
Kontrabas: Alexander Ugler

1. Oj, pomaly, ovečky – 5:12
2. Oj, boli by ma zabili – 1:46
3. Oj, pusť ma, bača – 5:36
4. Gajdošské z Kokavy – 1:50
5. Oj, a ja tak, a ja tak – 2:16
6. Hej, gajdoško s gajdami – 3:13
7. Hej, nebudem orať, ani siať – 2:27
8. Rýchlo na dvojačke – 1:43
9. Ja bača starý – 3:28
10. Oj, bohdaj skazu vzala – 2:08
11. Išiel Janík – Nechcela mi chleba dať – 3:55
12. Oj, fujera, fujera – 2:38
13. Ovsenisko, jačmenisko – 2:26
14. Terchovské melódie – 2:36
15. Gajdoško s gajdami – 4:43
16. Oj, môj otec bol dobrý pytliak – 4:36
17. Oj, na holi, na holi – 2:00
18. Handrárske signály – 1:20
19. Ovečka, kozička – 1:25
20. Išiel gajdoš do dediny – 2:40
21. Pil som, pil som, ľumpoval som – 1:14

Účinkujúci:
Ľubomír Párička (1954) – spev (1-3,5-7,9-13,16,17,20,21);
fujara (1,3,5,7,9,12,16,20); pastierska píšťalka (2,6,11,); dvojačka (8); rífová píšťalka (13,17);
koncovka (14); handrárska píšťalka (18); gajdy (10,15,19); drumbľa (4,21)

Spoluúčinkujú:
Roman Bienik (1958) – fujara (1); gajdy (4); pastierska píšťalka (13,14)
Miroslav Párička (1978) – fujara (1); drumbľa (14); spev (15,19)

1. Na tej našej lúčine – V pondelok doma nebudem – 4:01
2. Už som prešol vŕšky – A veru, mužu moj – Hej, pojme, milý, pojme číčkať – 3:32
3. Jako sa obránim – Veď je moje telo nie z javora drevo – Mal som ja revolver – 3:22
4. Duje vieter, duje – Ve vodičke stála – 3:25
5. A veru, Kvočkovia – Telo ti narobím, mámilá, trápenia – De si sa podela – Boleli ma nohy – 4:33
6. Keď som išla včera večer z panského – Mala som ja rukávce – 3:15
7. Prekrikovačky – De sme žali – 3:00
8. Kadeže ty, moj šuhajko, vandruješ – Živ nás, bože, živ nás – 3:04
9. Cifrovanie – 3:26
10. Mala som frajera, myší sa mi bál – Mala som frajera hodinára – 4:19
11. Dočkaj ma, šuhajko – Či zhora, či zdola – 2:25
12. Veru som ja neraz – Dolinečka jama – 2:53
13. Kvílenie – 1:02
14. Priadla som tri roky – Od Nového Mesta – Hej, nemám, nemám, de by vzala – 4:09
15. Keď si ja zaspievam – 2:32
16. Deže si, šuhajko, to vesielko podel – Včera večer z Budína – Tak mi moja milá povedala – 4:19

Účinkujúci:

ŤAŽKÁ MUZIKA
Ján MIHO (1949) – heligónka, spev
Alojz MUCHA (1961) – 1. husle, spev
Vincent KRKOŠKA (1972) – 2. huslele, spev
Ladislav HANULIAK (1958) – kontra – husle, spev
Rudolf PATRNČIAK (1959) – terchovská basička, spev
TRIO Z CHOTÁRA
Paulína OPÁLKOVÁ
Margita MIHOVÁ
Margita HAJŠELOVÁ

 

Stále populárne rómske piesne v podaní rómskych sólistov a ľudovej hudby pod vedením Petra Brindzáka, Karola Radiča a Mateja Kováča

1. čhaje, čhaje, makhel avka – 1:48
2. Perunoskere roma – 4:25
Ande tire kále bala
3. K jeseni sa život chýli – 2:42
4. Amari sal, amari – 1:52
5. Le romen e guta – 1:28
6. Te me merav – 5:01
Géle čháve
Has man piranóro
7. Tikno kher hi – 1:46
8. Mamáren, mamáren – 1:47
9. Oda kálo čiriklóro – 3:00
10. Zahraj mi, primáš – 1:30
11. Šunes man – 4:03
12. Káli som – 2:44
13. Romani čhaj – 2:42
14. Kiko tuke – 3:15
Lovore
15. Ando verda – 3:06
16. Tinďom káli pochta – 3:26
17. Romano ízo – 2:03
18. Pal thute, čhaje – 2:45
19. O dad mange muľa – 3:27
20. Soske o la roma – 3:34
21. Phem mange, mamo – 4:28

Účinkujúci:
Spievajú:
Štefan Bučko – Kefa (1,14,18); Jana Škrváňová (1,5,11,18); Adriana Kašparová (2); Peter Oláh – Duňo (3,10);
Dáša Berkyová (4,11,15,20); Eva Kováčová (6,21); Jozef Šimčík (7,16); Martina Berkyová (9,13);
Anna Oláhová (11,19); Marie Oláhová (11); Mária Horváthová (12)
Ľudová hudba:
1. husle – Peter Brindzák, Karol Radič, Matej Kováč ml.
2. husle – Maroš Deme, Roman Berky
Viola – Peter Kováč, Branislav Zachar, Maroš Kováč, Milan Oláh
Klarinet – Karol Cibuľa
Cimbal – Július Deme
Kontrabas – Štefan Bartuš, Jaroslav Kováč, Ján Oláh, Jozef Berky ml.

1. Pondelok, utorok a streda je neska – Chcela som sa vydávať – 2:45
2. Nič sa vy, panenky, nestarajte – Malá studňa na koliesko – 3:44
3. Tie detvianske zvony – Lietala som, brkala som – 3:54
4. Vyskočilo slniečko – A v tej našej záhradôčky – 3:17
5. Po záhrade chodila – 2:30
6. V tom borovom tichom lese – 3:04
7. Žiadna mamka nevie – 6:17
8. V tom šírom poli – 2:43
9. Preletelo vtáča – Nevedela som si frajera šanovať – Nechce ma šuhaj žiadny – 3:43
10. Pod lipkou zelenou – Tá detvianska veža – 3:29
11. Trávička, tráva – Za horami, za dolami – Keď som stála na ľade – 5:29
12. V našom dvore vyriastla jedlička – Jaj, Anička, čo je ti – 4:47
13. Ta dala mamka, ta dala dcérku – Mali ste ma, mamko, len jednu jedinú – 5:02
14. Trápila sa nevestička – Dobre mi je, dobre – Keď sa reže, nak sa reže – 3:23
15. Načo som na svete narodená – 2:00
16. Hajaže mi, haja – 1:05

Účinkujúci:
Ženská spevácka skupina:
Marta Hríbiková (1968); Anna Klimová (1956); Janka Kucejová (1967); Mária Kucejová (1951);
Mária Ľuptáková (1976); Anna Marková (1947); Anna Melichová (1951); Anna Vrťová (1961)
Sólové spevy:
Anna Klimová (3,5, 7, 9a,c,13,16); Mária Kucejová (1,14c); Marta Hríbiková (9b); Anna Melichová (14a);
Janka Kucejová (14b); Anna Vrťová (14c); Mária Ľuptáková (15)
Heligónka: Jaroslav Jackuliak (4,11)
Ľudová hudba Jara Hazlingera:
Jaroslav Hazlinger (1970) – 1. husle
Miroslav Kapec (1985) – husle
Ľubomír Smutný (1968) – husle
Július Felbaba (1976 ) – viola
Martin Budinský (1980) – cimbal
Ján Výboh (1962) – kontrabas

1. Keď som ja jab?čka ráňala – 2:17
2. Dobrý večer, frajerôčka moja – 2:14
3. čo sa stalo v tej našej dedine- 3:01
4. Sedí slávik na borovom prútku – 2:29
5. Pýtali sa tí zvolenskí žandári – 2:17
6. Cez dedinu bystrá voda pretekáva – 2:37
7. V tom Zvolene, keď ma odobrali – 2:41
8. Mám frajera v tej našej dedine – 3:13
9. Nad Slatinou jasný mesiac- 2:48
10. Na kameni ruža kvitne- 2:54
11. Zabudol sláviček zaspievať- 2:12
12. Pijú chlapci, pijú- 1:48
13. Chodievajú chlapci k nám – Javor, javor, širokô máš lístia- 4:45
14. Spod tej našej brány – Tečie voda skokom- 4:20
15. Spod Poľany – Doliny, doliny- 1:53
16. Vyriastol mi pod oblôčkom – 1:44
17. Prší dážď, prší dážď- 4:57

Účinkujúci:
Spievajú: Jana Didiášová (1,4,6,9,11,14,16); Milan Matuška (2,7,12,15); Anna Šatanová (3,8,13)
Family Band vedie Viliam Didiáš

1. Bartošovci, tí by prišli – Prečo si sa, milý, – 3:06
včera večer hneval
2. V zelenej úboči – V tom Zvolene, keď ma odobrali — 4:44
Keď som išiel z vojny domov
3. Balockým potokom – Na laze, na laze- 2:55
4. Materinô diouča – Janík, Janík, ty si zbojník- 3:07
5. Biely dom, biely dom – Keď izbičku zametela- 2:37
6. U Komov na sude – Hore Chamarovou- 2:59
7. Keby dali ešte raz vyberať – Pod oblôčkom fialôčka- 2:21
8. Nebojím, nebojím sa pána – Cigáni z Balogu- 2:59
9. Ande mire kale bala – Evo, bičav mange fotka- 2:33
10. Joj, ty brána, brána – Poďme tam, poďme tam – 3:41
11. Kana man tu dajko – Soske mange- 3:12
12. Oči, oči, čierne oči – Keď sa hora rozvíjala – – 4:45
Rozkvitajú zelenie jahody
13. V kalinovom lese – Pri Prešporku – – 3:29
Keď som išiou na vojnu
14. Keď ma šikovali – Keď ma máte zabiť – – 3:05
Joj, biteže ma, bite
15. Zasadiu som dve šípové ružičke – Včera večer, včera- 2:21
16. Počôže ja do kostola pôjdem – Rozmajrín, rozmajrín — 3:32
Povedzže mi, ty dunajská vodička
17. Devla, devla – Jáven čháve khamende — 3:04
Devla miro, devla

Účinkujúci:
Ľudová hudba Júliusa Bartoša – Šuka z čierneho Balogu
Spieva Július Bartoš – Šuko a Slavomír Bartoš (9)

 

Vynikajúca interpretácia piesní z rôznych oblastí Slovenska.

1. Podpoľanie: Mám frajera v tej Slatine – Vyriastla mi ruža na kameni – 2:38
2. Gemer: Vzela voda – Ďavšetá, ďavšetá – 5:21
3. Horehronie: Keby bula vedela – Kam ja s kúdeľom pujdem – 2:16
4. Kysuce: Zavčasu rána – Na tem našem natoni – Chodieval k nám – – 4:30
Tutaje, tutaje – A ty psíčku
5. Horehronie: Horárko spod zámku – Robila ja pri horároch – 2:48
6. Myjava: Čo šuhaj – A v tej našej záhradenke – Myjavský pán falár – – 4:47
Neverela som ja temu
7. Podpoľanie: Lazovnie nôty – 6:11
8. Trenčín: Vždyckys mi slubuval – Či to zvony zvonia – 5:05
9. Zemplín: Nechodz do nas – Večar je, večar je – 3:16
10. Goralské: Spod tego javora – Spala byk spala – Mom hustecke – 3:44
11. Tekov: Ach, mamičko moja – Ved ja v tom Tekove – 4:13
12. Šariš: Šej, haj, zašpeval mi vtaček – A pre koho, jak pre tebe – Šumny dub – 4:45
13. Podpoľanie: Keď som išla na brod – Jaj, Bože môj – 2:58

Účinkujúci: ZLATE HUSLE:
Martin Sleziak — husle
Martin Smolko – husle
Peter Parničan — husle, píšťalka koncovka (4)
Peter Gabriel — viola
Milan Hronček – viola
Vladimír Homola – cimbal
Peter Paškaj – kontrabas

Spev: Veronika Spodniaková

1. Išiou milý pole orať – 2:38
Jaroslav Jackuliak
2. Počula som, milý – V tom detvianskom poli – 3:26
Peter Purdek; sp. Katarína Purdeková
3. Zvolávanie heligónkárov – 2:56
Jaroslav Jackuliak – Peter Purdek – Peter Uhrin
4. Živ nás, bože, živ nás – Keď mi môj kamarát – 3:46
Ján Miho
5. V pondelek doma nebudem – A keď bolo trištvrte na jednu – 3:02
František Mucha
6. Prečo som sa ženil v septembri – Keď sa šuhaj žení – 6:18
Frajerka mi hrubá – Červený kantár
Ján Palovič
7. Susedovci sa hnevajú – Jaj, bože môj, aká tá noc krátka – Ešte si ja nový
život započnem – Nôcky moje, nôcky – Keď som išiel – 5:31
Matúš Mitter
8. Svitaj, bože, svitaj -1:33
Matúš Mitier
9. Ej, keďja budem masírovať – A veru, o roček – A veru, vojaček – 4:03
Vincent Krkoška
10. Mal somjaholúbka – A veru, bože môj – 2:31
Miloš Bobáň
11. Strigônske – 2:02
Pavol Lupták
12. Neni som ja taká stará – 2:04
Ján Hronček; sp. Zuzana Hrončeková
13. Keď som ja bol mladý chlapec – 2:03
Pavol Lupták; sp. Ján Paprčka
14. Detvianske melódie – 2:21
Peter Purdek
15. Ťažko mi je pod oblôčkom státi – Keď som išiou hore dedinou – 4:18
Jaroslav Jackuliak; sp. Štefan Babic
16. Keď som išiou raz na špacír – Páči sa mi, páči – 4:15
Peter Uhrin
17. Zasiala som bobovníka – Zelenaj sa, rozmarínček – Richtárovi, farárovi žala som – 5:35
Jaroslav Jackuliak; sp. ženská sp.skupina Detvianka

 

1. Poslali ma jačmeň viazať – Čie sa to pávy – Chlapci, kanonieri – 2:49
Peter Uhrin; Roman Malatinec – spev
2. Starosvetská – Keď som išieu od mámilej – Taká sa mi príležitosť stala – 5:07
Jaroslav Jackuliak
3. Čo plačete, detvianski regrúti – 1:47
Peter Uhrin; Roman Malatinec – spev
4. Kamaráti, zlá novina – 1:26
Jozef Pančík-Sokol; Mužská spevácka skupina Kýčera z čierneho Balogu
5. Takie ma, bože môj… – 1:57
Matúš Mitter
6. A ty, Detva, Detva – 1:26
Peter Uhrin
7. A pod pecou – Mal som jednu frajerôčku – 2:12
Ján Hronček
8. Vyletela prepelička – 1:54
Jaroslav Jackuliak; Mária Paučová – spev
Mariana Paučová – spev; Dušan Holík – píšťalka
9. Pochválen buď, pán Ježiš – 2:07
Jozef Pančík-Sokol; Mužská spevácka skupina Kýčera z čierneho Balogu
10. Akože budete – 2:49
Jaroslav Jackuliak
11. Nebudem sa ženiť – Chudý som jako vlk – Pime, ľudia, pime – To je moje
mužisko – Už je po večeri – Čo si mi, mámilá…- 5:34
Ján Miho
12. Mládenecké – 3:50
František Mucha
13. Svieť, mesiaček – 4:49
Ján Miho
14. Vohladnícke – 2:35
Vincent Krkoška; Mužská spevácka skupina
15. Pánske z Terchovej – 1:28
František Mucha
16. Goraľu, ce či ne žaľ – 3:29
Viktor Chudoba; Spevácka skupina Fľajšovan z Oravskej Lesnej
17. Matusovská – 1:25
Serafín Ganobčík; Paulína Ganobčíková – spev
18. Hojdana, hojdana – 2:08
Viktor Chudoba
19. Jelešňa, Korbielov – Kiek si jo sel – 2:07
Alojz Maslaňák
20. Dolu Trchovnicom – 1:23
Serafín Ganobčík
21. Nebede, nebede – 1:36
Viktor Chudoba
22. Ido si vovjecki – 1:50
Serafín Ganobčík
23. Sla dževecka do ľasecka – 2:48
Viktor Chudoba

Účinkujúci:
Heligónkári:
Serafín Ganobčík (1937) – Oravské Veselé
Ján Hronček (1947) – Hriňová
Viktor Chudoba (1957) – Oravská Lesná
Jaroslav Jackuliak (1967) – Vígľaš
Vincent Krkoška (1972) – Žilina
Alojz Maslaňák (1953) – Oravské Veselé
Ján Miho (1949) – Terchová
Matúš Mitter (1946) – Korytárky
František Mucha (1947) – Terchová
Jozef Pančík-Sokol (1947) -čierny Balog
Peter Uhrin (1978) – Detva

1. Vršek, dolinečka – Lučka, lučka, lučka zelena – Dolina, dolina, dolina – 4:15
2. Ja som drotár od Turzovky – 3:14
3. Ten vršeček, ten vršeček – Červeny kantar, bely koň (č. 1. – 3. : Pavol Hlavačák, Štefan Kubačák, Štefan Šteiniger, Pavol Židek) – 2:47
4. Kie jo pude ku frajerce – A tam dolu na dembie (Viktor Chudoba) – 2:07
5. Za gorami, za dolami – Hej, maľovano kura v leše (Martin Maslaňák) – 2:52
6. Jedna rena, dvje rene (Viktor Chudoba – Mužská sp. skupina Fľajšovan) – 1:24
7. Melódie z Terchovej (Vincent Krkoška) – 3:12
8. Svieti slnko aj mesiaček – Štyri míle zeme (Vincent Krkoška) – 3:02
9. Keby som ja mala (Kamil Znamenák – Ženská sp. skupina Lubená) – 1:14
10. V poluskej dedine (Kamil Znamenák – Mužská sp. skupina Lubená, predspev Jozef Solár) – 2:44
11. A v tej našej krčmičky (Matúš Mitter) – 3:00
12. Čože robil Janík (Ján Malatinec ml.) – 1:33
13. Bol som beťár (Miroslav Gábor – Spieva Milan Gábor) – 2:14
14. Keď som ja k vám chodievaval (Juraj Krahulec) – 1:32
15. Veje vietor, veje (Rastislav Skrutek) – 2:15
16. Pozdola Hriňovej – Kamaráti moji – Keď si ja zaspievam – 3:26
(Peter Uhrin – Spieva Roman Malatinec) – 3:20
17. Skliarovské melódie (Ján Murín) – 3:15
18. Hej, mati moja, mať moja (Juraj Krahulec) – 2:25
19. Tečie voda (Rastislav Skrutek) 20. V tej Detve hostinec – Veďže ma ty, môj koníčok (Ján Matúška) – 3:11
21. V tej Hriňovej krčma nová – Jeden, dva, tri (Jaroslav Murín) – 3:15
22. Vrchárske cifrovanie (Jozef Kamenský) – 2:44

Heligónkári:
Pavol Hlavačák – Turzovka
Štefan Kubačák – Turzovka
Štefan Šteiniger – Turzovka
Pavol Židek – Turzovka
Viktor Chudoba – Oravská Lesná
Martin Maslaňák – Oravské Veselé
Vincent Krkoška – Žilina
Kamil Znamenák – Poluvsie
Matúš Mitter – Korytárky
Ján Malatinec ml. – Korytárky
Miroslav Gábor – Budiná
Juraj Krahulec – Kokava nad Rimavicou
Rastislav Skrutek – Utekáč
Peter Uhrin – Detva
Ján Murín – Detva (Skliarovo)
Ján Matúška – Detva
Jaroslav Murín – Hriňová
Jozef Kamenský – Hriňová

1. Pltnícke piesne (Lúčky) 4.04
2. Zamiluvanie (dolný Liptov) 3.17
3. Siruotka (svadobná pieseň z Likavky) 2.09
4. Uš som sa vidala (Likavka) 3.01
5. Komu sa potúžim? (Likavka) 3.41
6. Hajenki… (uspávanky z Liptovských Sliačov) 3.55
7. Pesnički s krštenia (Likavka) 3.26
8. Na lúkach (trávnice z Likavky) 3.22
9. Regrúcke (Likavka) 3.34
10. O pltníkoch (dolný Liptov) 4.32
11. Roskezuvački (Likavka) 3.05
12. U zelenej rakiti… (dolný Liptov) 3.47
13. Amerikánskie (Likavka) 3.10
14. Dobreže je tím slovenskím ženám… (Rojkov) 2.38

Účinkujú
Mužská spevácka skupina Likava z Likavky
Ján Mudička ml., Ján Mudička st., Pavol Marton, Juraj Pšeno, Jozef Haluška, Eduard Hrčka, Jozef Nemček, Dušan Hušla, Stanislav Huba, Ján Mišovie

1. Kyrie eleison- 1:24
2. Tichá noc – 1:03
3. Fanfáry- 0:55
4. Hľa, dvanásta hodina – 0:45
5. Nesiem vám noviny – Slyšali ste pastiekovia – 3:07
6. Čo to za svetlo – 2:33
7. Ej, Martin, či čuješ – 2:55
8. Pastieri, pastieri- 2:25
9. Vstávajte, pastieri – 1:52
10. Pospiechajme, valaškovia – 2:05
11. Betlehemci – 3:25
12. Hop, valasi, len smele – 2:12
13. Povedzte nám, pastierkovia – 1:58
14. Počúvajte novie chýry – 2:21
15. Tam pod hájičkom – 1:21
16. Dobre bolo Kubovi – Šťastia, zdravia, dlhô žitia- 2:02
17. Narodiv sa Kristus Pán – 2:19
18. Vinše – 2:48
19. Búvaj, dieťa krásne – Vitaj, náš Ježiško narodený- 7:31
20. Dobre sa tu mávajte – 1:08
21. Kyrie eleison (2) – 1:40

Účinkujúci:
Ľudová hudba Jara Hazlingera:
Predník: Jaroslav Hazlinger /1970/
Husle: Ľubomír Smutný /1968/, Miroslav Kapec /1985/, Michal Oťapka /1987/
Cimbal: Martin Budinský /1980/
Kontry: Peter Mikulec /1970/, Július Felbaba /1976/
Kontrabas: Ján Výboh /1962/

Fujara, píšťalky a spev: Igor Danihel /1956/ – 2,6,7,9,16,17,19
Gajdy: Ján Palovič /1947/ – 12
Spievajú: Jaroslav Hazlinger /1970/ – 5,6,9; Milan Murgaš /1951/ – 8,17,19;
Oľga Krúdyová /1970/ – 17,19; Marie Oláhová /1963/ – 15; Anna Oláhová /1984/ – 15

Betlehemci: Folklórny súbor Detva – 11,12

Ženská spevácka skupina folklórneho súboru Detva – 4,14,17,19
Sólový spev: Anna Klimová /1956/ – 19
Dychová hudba Detva pod vedením Vladimíra Dianišku /1961/ – 3, 17,19
Detský folklórny súbor Ratolesť a Slniečko – 7,10,13,14,16,18,20

1. Šuchon 2:07
archív FS Kokavan, nahrávka z r. 1962, predníci Vojtech a Ondrej Radičovci

2. Kod zmo sä tak zišľi 2:52
Pomo chlapci, pomo zbíjať Ján Blahuta, Miroslav Moncoľ, Pavel Bielčik, Jaroslav Piliarik, Ján Kroták, Ivan Murin

3. Tan dolu, tan dolu 4:51
Ak že bi ju ňemilovau Ján Kroták

4. Ej, šípová ružička 4:40
Bolo bi mi, bolo Jana Krotáková

5. Mośär, mośär 2:27
Jaroslav Spišiak

6. Ej, ouce mojie, ouce mojie 3:19
Štefan Šulek archív FS Kokavan, nahrávka z r. 1965, predník Ondrej Radič

7. Hej, kod si jä zaspievan 3:45
Hej šibaj, šibaj Ivan Murin

8. Ňeśekaj mä, milí, na dvore 4:51
Kot son išla vśera veśer Katarína Bielčiková ml.

9. Dobre tomu šuhajkovi 3:46
Štefan Doricko archív FS Kokavan, nahrávka z r. 1965, predník Ondrej Radič

10. Kot son jä k ván choďievávau 1:20
Miroslav Moncoľ

11. Ej, mať mojä, mať mojä 4:60
Na zeľenej lúčki milá stála Pavel Bielčik

12. Páľenuośka, dobrá strova 1:25
Jaroslav Piliarik

13. Kod zmo išľi z Jägra 4:40
Kot sťe mi ju ňekceľi dať Štefan Bobro archív FS Kokavan, nahrávka z r. 1962, predníci Vojtech a Ondrej Radičovci

14. Kod izbiśku zametala 1:48
Katarína Bielčiková st. 15. Ako bolo na pośätku 4:22
Pítaľi mä ta daťi Ej dubi, dubi Daniela Repková, Katarína Bielčiková st., Katarína Bielčiková ml., Jana Krotáková, Stela Golianová

16. Vrchársky plač 3:24
archív FS Kokavan, nahrávka z r. 1965, predníci Vojtech a Ondrej Radičovci

 

1.Diouča, diouča
Novohradskú pieseň spieva Jozef Martinský

2. Sama krupy mlela
Dve krucené zo Zemplína – Viktor Ťasko a Martina Kanošová

3. Regrútske
spieva Štefan Pavelka
sólo husle Michal Oťapka

4. Moja mac maľučká
pieseň zo Spiša spieva Iveta Bystrianska
sólo klarinet Radoslav Gajdoš

5. Ach, mamička
sólo cimbal Michal Budinský

6. Z jednej strany grúňa
fujarové nôty z Podpoľania,
spieva Ján Šimiak
na fujary hrajú Ján Šimiak a Ľubomír Demoč

7. Na majeri pri muzike
Podpolianske rozkazovačky
spievajú Michal Budinský, Ján Sekereš a Ján Šimiak
sólo husle Juraj Stieranka

8. Dve zbojnícke
sólo spieva Jozef Martinský
husle Juraj Stieranka
a Michal Oťapka

9. Čardáše z Tekova
melódie v prevedení Lucie Grausovej
sólo klarinet Radoslav Gajdoš

10. Na konopných lúkach
dve ľudové piesne v úprave Michala Budiného
sólo husle Michal Oťapka a Pavol Trnka

11. Ide deva poza humny
spieva Iveta Bystrianska

12. Vínečko, ne voda
moravské piesne spieva Karel Zaviačič

13. Kec ja oral
melódie zo Zemplína spievajú Viktor Ťasko a Martina Kanošová

14. Aj, topoľ, topoľ
baladická pieseň z Bukoviny, spieva Lucia Grausová

15. Popred náš dom
dve dievčenské piesne z Pohorelej spieva Martina Kanošová
sólo husle Juraj Stieranka

16. Na potulkách

17. Išli sme do krčmy
Mal som jeden dom štokový
tekovskú pieseň spieva Anton Budinský

Temperament Cimbal Orchestra:
Juraj Stieranka – husle, perkusie, aranžmán (8,14,16)
Michal Oťapka – husle, spev, aranžmán (8,10)
Pavol Trnka, a.h. – husle
Radoslav Gajdoš, a.h. – klarinet
Slavomír Šurina – viola
Martin Stieranka – viola, spev
Milan Gonda – kontrabas
Michal Budinský – cimbal, spev, perkusie, aranžmán (1-5, 7-13, 15-17)