Vitajte na našom prvom blogu.

V našich článkoch sa vám budeme snažiť priblížiť nás a folklórny „ľudový svet“.  Naša firma sa zaoberá výrobou krojov a etno módy. V našom sortimente nájdete rôzne ľudovoumelecké výrobky, nástroje, doplnky. Budeme sa vám snažiť v našich blogoch priblížiť niečo z výroby krojov, opíšeme vám jednotlivé kroje a aj regióny na Slovensku a aj nejaké pikošky ktoré by vás mohli zaujať. V našom prvom blogu by sme Vám chceli  vysvetliť, čo to vlastne FOLKLÓR je. 

Folklór a folklorizmus

Ľudové tance

Folklór („folklore“ – vedomosti ľudu) je súbor kultúrnych javov, ktoré sa realizujú formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantoch. Jeho nositeľom a rozširovateľom je kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol jeden človek. 

Folklorizmus znamená využitie prvkov ľudovej kultúry mimo ich pôvodného prostredia s pozmenenou funkciou. Pojem folklorizmus sa používa na označenie adaptácie folklórnych javov v iných druhoch kultúry, ale aj označenie iných etnografických javov najmä z oblasti materiálnej kultúry. 

Základné rozdiely medzi folklórom a folklorizmom sú:

  1. Folklór funguje spontánne a neformálne.
  2. Folklorizmus je usmerňovaný a organizovaný a vyznačuje sa uniformitou a vedomou štylizáciou.

Negatívne prejavy folklorizmu sú tam kde sa presadzujú komerčné záujmy. Rozvoj turistiky spôsobuje že sa niektoré prejavy ľudovej kultúry presúvajú do roviny kuriozít s cieľom zatraktívniť prostredie s gýčom ako sú „folklórne suveníry“, „folklórne jedálne lístky“ a podobne.

Folklorizmus nielen čerpá z ľudových tradícií, ale súčasne má aj dôležitú úlohu pri oživovaní archaických folklórnych javov. Upravené piesne vysielané rozhlasom, rádiom a televíziou prenikajú spať do folklórnych repertoárov, účinkovanie dedinských folklórnych skupín oživuje folklórne tradície a folklórne súbory budujú základnú predstavu o šírke repertoáru ľudového tanca. Oblasť folklorizmu plní dôležitú funkciu usmerňovateľa hodnotových orientácii súčasných nositeľov folklórnych tradícii a samozrejme spoluvytvára obraz o jednej z významných oblastí našej národnej kultúry.

Folklór pod Poľanou