Liturgické odevy a ornáty

Ručne vyšívané ornáty a štóly

Maľované ornáty a štóly

Ornáty so zlatými a striebornými brokátovými pásmi

Brokátové a strojom vyšívané ornáty a štóly

Ružové ornáty

Oltárne plachty

Antipendá, zástavy, baldachýny

Pluviály

Reverendy a alby

Véla, pally, purifikátoriá

Mitry

Mikuláš

Ručne tkané štóly

Koruny

Krstové košieľky

Liturgické textílie pre ECAV

Kamže

Luteráky

Oltárne rúcha

Tabličky