Ovčiari na Slovensku

35 

Na sklade

Popis

Reprezentačná monografia ovčiarstva na Slovensku za obdobie viac ako storočie, od poslednej tretiny 19. storočia až do začiatku 21.storočia.

Hlavná pozornosť je venovaná profesionálnym ovčiarom – bačom a valachom.

Pastieri oviec sa svojimi vedomosťami o spracovaní mlieka výrazne odlišovali od pastierov iných hospodárskych zvierat, čo sa odrážalo v ich spoločenskom postavení a odmeňovaní.

Najdôležitejšie postavenie mal bača, patril všeobecne medzi najstarších a najskúsenejších ovčiarov.

V publikácii sú predstavené viaceré konkrétne osoby ovčiarov prostredníctvom ich osobných životných príbehov.

 

Autor : Iveta Zuskinová

 

Katalógové číslo: