O týždeň sa podľa zimného cyklu v ľudových obyčajoch začínajú STRIDŽIE DNI.

Vo všeobecnosti vám ponúkame, krátke vysvetlenie ako náš ľud v minulosti vnímal toto obdobie.

Od dávna bol koniec jesene a začiatok zimy, kde sa noci predlžovali, na úkor denného svetla, považovaný za čas, v  ktorom nadobúda prevahu zlo nad dobrom.

Predstava o narastajúcej aktivite nepriaznivých síl, ktoré podporovala temnota, vyvolávala v ľuďoch pocity strachu, úzkosti a nebezpečenstva. Pomocou rôznych ochranných prostriedkov, za aké považovali určité predmety, rastliny, rôzne magické znaky, chceli odohnať zlé sily zo svojho okolia.

Zvyky výročného zimného cyklu začínajú budúci týždeň 25. novembra na Katarínu,  a viazali sa ku dňom na Ondreja, Barboru, Mikuláša, Lucie a Tomáša.

Cez tieto s dni,  sa odjakživa predpokladala zvýšená aktivita zlých síl, no časom sa začali šíriť povery o škodlivosti a činnosti stríg, preto sa aj tieto dni, preto sa tieto spomenuté dni označujú ako stridžie dni.

Podľa predstav ľudu, chceli strigy poškodiť rôznym spôsobom, niektoré strigy sa usilovali vniknúť do stajní, aby kravám odobrali mlieko. Tieto dni žiadna žena okrem domácich nesmela vstúpiť do stajne, strigy využívali svoje schopnosti premeniť sa na mačku a tak sa dostať k dobytku a uškodiť. Niektoré strigy sa vedeli prepchať cez kľúčovú dierku, alebo inú štrbinu preto sa aj na gazdovstvách urobili na týchto miestach cesnakom a svätenou kriedou kríže.

Strigy vedeli uškodiť aj inými i spôsobmi. Nesmelo sa nič z gazdovstva v tieto dni vynášať, nič požičať, prenášať, alebo  predať. Každú žena ktorá prišla v tieto dni do domu, odprevadili až po koniec dvora. Ľudia verili že ktorákoľvek osoba ženského pohlavia ak príde ako prvý návštevník prináša škodu a smolu. Čím viac sa ľudia obávali príchodu ženy, tým viac bol vítaný muž. Po mužovi už mohol prísť do domu ktokoľvek, na osud v domácnosti to už nemohol mať žiaden vplyv.

Zdroj:

Emília Horváthová

Rok vo zvykoch nášho ľudu

Zdroj foto: internet