Silvester ✨

Zvyky s ktorými sa stretávame na Silvestra 31 decembra, nevyjadrujú skutočnosť, že ide o ukončenie roka.
Najznámejší silvestrovský zvyk, ktorý sa viazal k novému roku bolo kurinovanie a babenovanie.
Kurinovanie, ktoré zaniklo ešte v prvej polovici nášho storočia, bolo zaznamenané len v troch oblastiach, avšak nevylučuje sa, že nebolo známe aj v iných oblastiach.
Hlavnými postavami silvestrovskej obchôdzky mládeže pri kurinovaní boli „kuriny-babiny“. V Bytči bol mládenec preoblečený za ženu mal čipkový závoj a figurínu dieťaťa na rukách. V neďalekom Štiavniku“ kuriny-babiny“, predstavovali mládenci z ktorých jeden bol oblečený za ženu na hlave mal zo slamy upletenú korunku , v strede ktorej bol zvonček. Druhý mládenec mal kožuch opásaný povrieslom a dlhú sukňu zo slamy. Sprevádzal ich harmonikár , ktorý im v každom dome zahral do tanca.


Kurinovanie bolo vlastne obchôdzkou, ktorá súvisela s chovom a rozmnožovaním hydiny. Poukazuje na to i skutočnosť, že v tomto prípade bol cieľ jasný a hlavnými postavami boli výlučne muži.
Kurinovanie v obci Rybany, bolo v našom storočí už pozmenené. Kurinovať chodili deti, chlapci aj dievčatá.
Pri kurinovaní takto prednášali :
Kuriny, baby
dedove husy,
Dedo babu dusí,
des podela husi….
Gazdiná ich odmenila sušeným ovocím a vianočným pečivom.
V Honte chodievali mládenci na Silvestra spievať po večeri popod obloky. Na Horehroní, v Liptove , na Spiši ale aj inde sa mládež zabávala v domoch, v ktorých sa obvykle schádzalo na priadky. V oblasti Hornej Nitry dievčatá hádzali mládencom do dverí hrnce naplnené jablkami a orechmi, tieto hrnce volali nové roky.
Večera bola na Silvestra rovnaká ako v štedrý deň, len s tým rozdielom, že sa mohli konzumovať aj mäsité jedlá.
Atmosféru silvestrovských večerov dotvárali mládenci streľbou a práskaním bičov. Pred prvou svetovou vojnou v niektorých hontianskych obciach mládenci a mladý ženáči obkrútili vidly handrami, zapálili ich a chodievali s nimi po dedine a spievali novoročné piesne.

Prajeme vám krásneho Silvestra ??
Nech Nový rok splní vaše priania, anjeli nech vaše cesty chránia a problémy sa vás stránia.

Zdroj: E.Horvátová, Rok vo zvykoch nášho ľudu
Foto: zdroj Internet Facebook