Štedrý deň

Je to deň prípravy k sviatkom Vianočným. V tento deň sa nachystá všetko potrebné: chlebíka, koláčov, báb, mäsa, klbás, lebo Boženarodenia nič nerobia, ani nevaria, ani statok nečešú, z maštáľ nekydajú, iba čo ho nachovajú, ba dade v ten deň ani ohňa nekladú.
Keď gazdiná piekla koláče, prvý koláč, ktorý by hodila z pece, vezme si ten, ktorý má byť pastierom na jar. Koláč si schová do konice a potom cez Utiereň si z neho uhryzuje, čo ho nik nevidí
-aby ho vraj nik nevidel, čo by mu aj statok do škody zabehol.
Celý deň sa postia, len večerajú. Keď z večera zazvonia, donesú tekúcej vody z potoka. Mladšia čeľaď ide so šochtármi ku potoku a tam každý prosto svojho domu čaká až zazvonia. A vtedy si naberie každô z potoka vody a uteká s ňou do chyži. Uteká preto, aby bol na celom roku rezký. Keď príde do izby, zavinšuje:

Veselá sveta novina:
Boh nám z výsosti zoslal Syna,
ktorého sme dávno čakali
a vrúcne žiadali.
V temnosti Otcovia,
svätí Patriarchovia.
Dnešný deň máme radosť velikú,
Aj svet celý.
Radosť, radosť veliká:
vidíme z Boha človeka,
V meste Betleme Júdskem,
narodil sa v tele lidskem.
Panna Mária čistá,
porodila Pána Krista:
Pri jeho slávnom narodení,
anjelé spievali.
Aj my tak spievajme,
Pána Boha vítajme:
Vitaj Pane, vitaj krále,
čo učiníš, nech sa stane.
Naprestanem ta chválití,
Počím ma bude Boh na svete živiti:
Pritom vinšujem nášmu p. hospodárovi,
pa poli obilia mnoho,
aby udelil aj chudobným z toho :
a gazdinej vinšujem aj iné,
nak jej na celom roku nič neshynie.

Zdroj: K.A. Medvecký, Monografia Detva
Foto: internet