Prvé dni, keď sa mohlo čarovať či už pozitívne, alebo negatívne bol deň Kataríny.
Na Katarínu pastieri trúbením a praskaním bičmi vyháňali strigy z dediny na krížne cesty. Týmto démonickým bytostiam sa pripisovali takmer všetky neduhy dobytka, a práve tento úkon mal ich pôsobenie prekaziť alebo aspoň zmenšiť.

V tento deň na Katarínu považovali ženu, ktorá prišla ráno do cudzieho domu za strigu.
Na Gemeri sa chodievalo pri vstupe do domu vinšom :
Katreny, Katreny,
aby sa vám hrnky nebili,
a kury dobre niesli.

Gazdiná týmto vinšom odmenila chlapov drobným peniažkom.
Iným zvykom bolo to že dievčatá zasadili do črepníka konárik čerešne a každý deň ho zalievali.
Ak vetvička do Vianoc vykvitla, dievča verilo že sa do roka vydá.

Zdroj: Emília Horváthová, Rok vo zvykoch nášho ľudu
Foto: internet