V predošlom článku sme si spomínali Valpurginu či filipojakubskú noc.
Na Slovensku je však oveľa zachovalejšie slávenie svätojánskej noci, ktorá sa spájali s pohanskými oslavami letného slnovratu a spadá na 24. júna.

V predvečer sviatku sa zapaľovali v chotároch obcí vatry nazývané vajano alebo sobotky. Verilo sa, že kto preskočí svätojánsky oheň, nemusí sa v ďalšom roku báť smrti. Pálením ohňov sa tiež privolával životodarný dážď, preto v niektorých oblastiach pálili ohne od Jána každý večer, až kým nezačalo pršať. Popol zo svätojánskeho ohňa bol považovaný za posvätný.

Pálenie v Zázrivej, 1966 SNM – Etnografické múzeum v Martine
Foto: J. Dérer