Záverom zimného novoročia bol šiesty január , známi ako Tri krále. Zvyky tohto dňa su príkladnou ukážkou prelínania staroslovanských obradov, obohatených prvkami rímskej kultúry s kresťanskými obradmi .
Ľud považoval kresťanské obrady za ďalší magický úkon akým aj v skutku boli.
Napríklad voda a oheň mali odjakživa magicko-ochrannú fuknciu. Svätenie bolo hlavnou prioritou ľudu. Ľudia posvätenou vodou kropili svoje príbitky, ale aj stajne a maštale. Fľašku s posvätenou vodou tam nechali celý rok, prerože verili že sa voda nepokazí. Z čerstvo prinesenej vody, dávali deťom napiť a verili že je to učinné na dobrý spánok.
Deň Troch kráľov bol posledný deň obchôdzok a kolied vianočno-novoročného obdobia.
Koledovanie bolo dnes povolené posledný krát, preto aj všetci veľmi dobre poznáme chodievanie s troma kráľmi alebo s hviezdou.
Toto chodievanie bolo známe po celom Slovensku a tu je urývok z prespievanej hry, ktorá pochádza z Hruštína na Orave z roku 1970. Aktérmi sú traja králi oblečení v bielych dlhých košeliach s korunkami na hlave.

Všetci spievajú :

My tri králi prišli sme k Vám
zdravie, šťastie vinšovať vám.
Zdravie, šťastie, dlhé letá,
my sme prišli k vám zďaleka.
Zďaleka je cesta naša,
do Belhema myseľ znáša.
My sme hviezdu uvideli
s Kristom božím narodeným.
Tá hviezda nám zasvietila
do samého Betlehema.
A ty, čierny starý kráľu,
vyčesuj si svoju bradu.

Zdroj : E. Hortváthová, Rok vo zvykoch nášho ľudu